DOCK

Samen in de Stad

woensdag, december 16, 2020

Samen in de Stad bouwt met ouderen aan sociale wijknetwerken

Samen in de Stad is een programma van waaruit DOCK-sociaal makelaars werken, in alle Utrechtse wijken. Met een preventieve benadering richten we ons op het langer thuis blijven wonen van ouderen van 60+.

Samen met bewoners werken we met partijen die we kunnen verbinden met elkaar om ook het zorg- en hulpnetwerk in de wijk krachtiger te maken. Samen vormt een netwerk waar veel bewoners en organisaties in de wijk aan meedoen. Als netwerk brengen we ouderen met elkaar in contact, verzorgen trainingen voor vrijwilligers, faciliteren we ontmoetingsplekken, stimuleren we het opzetten van bewonersactiviteiten, en geven we voorlichting over keuzes die bewoners kunnen maken en voorzieningen waar gebruik gemaakt kan worden.

Wilt u weten wat Samen in de Stad in uw wijk doet, neemt u contact op via het e-mailadres: samenindestad@dock.nl of via het telefoonnummer: 088 8555126 

Volg ons ook op 

Facebook: https://www.facebook.com/SamenindeStad/ 
Twitter: @SamenindeStad – https://twitter.com/SamenindeStad 

Publicatie Samen voor Elkaar 
Zie ook: 2018mrt SamenVoorElkaar_publicatie