DOCK

Vreedzame Kinderraad

dinsdag, december 15, 2020

Vreedzame wijk

Met elke nieuwe generatie geven we de maatschappij opnieuw vorm. Vanuit dit uitgangspunt werken we in Utrechtse wijken samen met bewoners en professionals aan een positief, pedagogisch opvoedklimaat waar gemeenschapsvorming centraal staat. Met ons werk willen we een bijdrage leveren aan het goed voorbereiden van kinderen en jongeren op deelname aan de democratische samenleving. Die democratie staat of valt met het vermogen en de wil van haar burgers om een bijdrage te leveren aan het algemeen belang, zich verantwoordelijk te voelen voor de gemeenschap, open te staan voor verschillen tussen mensen en op een vreedzame wijze conflicten op te lossen.
DOCK bouwt daarom met ouders en (mede) opvoeders aan Vreedzame wijken waar kinderen allerlei ‘burgerschapscompetenties’ aangeboden krijgen en gelegenheid krijgen om die competenties te oefenen.
De Utrechtse gemeenteraad heeft deze uitgangspunten opgenomen in haar coalitieakkoord en ze vormen de basis voor het Utrechtse jeugdbeleid. Diverse organisaties die uitvoering geven aan dit beleid hanteren dezelfde pedagogische visie en vertalen deze visie naar het (pedagogisch) handelen
binnen de eigen werkpraktijk.

Doelen Vreedzame wijk

Binnen de Vreedzame wijk werkt DOCK Utrecht samen met andere wijkpartijen waaronder scholen, politie, Gemeente Utrecht, culturele organisaties, SportUtrecht, Mira Media , het jongerenwerk van stichting JoU en buurtbewoners aan de volgende doelen:

 • Kinderen en jongeren mede opvoeden tot verantwoordelijke en actieve leden van de gemeenschap. Dat houdt in dat zij:
  • leren deel uit te maken van een gemeenschap en daar een bijdrage aan willen leveren,
  • dat zij oog hebben voor anderen,
  • dat ze zich verantwoordelijk voelen voor het algemeen belang,
  • dat zij initiatiefrijk, zorgzaam en positief sociaal betrokken zijn ten aanzien van de gemeenschap waar ze deel van uitmaken.
 • Kinderen leren hun burgerschapsvaardigheden ook in te zetten buiten de school.
 • De eigen kracht van kinderen en jongeren versterken en benutten. Zij hebben, om op een goede manier op te groeien, perspectief en hoop nodig. Ze hebben het idee nodig dat ze iets kunnen bereiken in deze samenleving. Kinderen en jongeren krijgen een stem, én leren die op een verantwoordelijke manier te gebruiken en verantwoordelijkheid te dragen voor zichzelf, anderen en hun omgeving. Kinderen en jongeren voelen zich gehoord en gezien. Ze hebben het gevoel dat het uitmaakt dat ze er zijn.
 • Kinderen en jongeren zo goed mogelijk voorbereiden op deelname aan de democratische samenleving. De kern van een democratie is de erkenning van verschillen. We willen kinderen en jongeren leren hoe je om kunt gaan met verschillen. Hoe overbruggen we meningsverschillen? Hoe lossen we de belangentegenstellingen in een conflict zó op dat beide partijen tevreden zijn? Staan we open voor mensen die ‘anders’ zijn dan wij? We bieden kinderen gelegenheid om die vaardigheden te oefenen op de plekken waar we actief zijn zoals in speeltuinen en speel plekken in de wijk.
 • Ouders en andere volwassenen in de verschillende leefwerelden van kinderen en jongeren ondersteunen we in hun rol als mede -opvoeder binnen en buiten het eigen gezin. Tevens willen we hen stimuleren om mede ‘drager’ van de pedagogische aanpak te worden.

DOCK heeft de opdracht om de inhoudelijke coördinatie van de verschillende Vreedzame Utrechtse wijken uit te voeren.

Coördinatoren

Voor meer informatie over Vreedzame wijk ontwikkelingen of trainingen in uw wijk:

Zuidwest
Kanaleneiland/Transwijk:
Rhianne Lops M: 06 460 04 132 E: rlops@dock.nl
Rivieren-dichterswijk:
Marin Zimmer M: 06 599 31 584 E: mzimmer@dock.nl
Zuid
Marielle van der Grift M: 06 272 08 516 E:mvdgrift@dock.nl
West
Rabia Harchaoui M: 06 398 65 138 E: rharchaoui@dock.nl
Noordwest
Aster Blaauboer M: 06 813 186 32 E: ablaauboer@dock.nl
Leidsche Rijn
Bernadet Henraat M: 06 212 16 245 E: bhenraat@dock.nl
Vleuten – De Meern
Sandra Willemsen M: 06 813 17 774 E: swillemsen@dock.nl
Binnenstad, Oost en Noordoost
Karlijn van den Dungen M: 06 415 633 66 E: kvddungen@dock.nl
Zuid
Marlies Bosch M: 06 271 333 12 E: mbosch@dock.nl
Overvecht
Petra Jongerius M: 06 525 08 236 E: pjongerius@dock.nl

Voor meer informatie: klik hier voor de website van Stichting Vreedzaam.