DOCK

Vreedzame Wijk

woensdag, februari 17, 2021

Opgroeien in verschillende werelden 

Kinderen leven in verschillende werelden. Het grootste deel van hun leven speelt zich thuis af. Maar zij brengen ook veel tijd door op school, spelen op straat, gaan naar de sportclub of zijn in hun eigen digitale wereld. In al deze werelden worden kinderen een beetje opgevoed. Het is voor kinderen goed om die verschillende werelden met elkaar te verbinden. Als overal ongeveer dezelfde regels en afspraken gelden over hoe je met elkaar omgaat, dan geeft dat structuur en daarmee veiligheid.  Samen die structuur bieden, dat is wat we doen in de Vreedzame wijken in Utrecht. 

Kinderen vormen de toekomst 

Kinderen zijn de volwassenen van de toekomst. Zij bepalen hoe de wereld van morgen eruit zal zien. Als opvoeders hebben we invloed op onze kinderen, op de keuzes die ze later zullen maken. Dus is het belangrijk na te denken over de vraag; waar willen we heen? In wat voor wereld willen wij leven? Wat verwachten wij van onze kinderen nu en later als ze groot zijn?  

Democratisch burgerschap en De Vreedzame school  

Op alle basisscholen is democratisch burgerschap een leerdoel. Veel basisscholen in Utrecht gebruiken het programma van de Vreedzame school om kinderen te leren wat het betekent om te leven in een democratie. In de Vreedzame school krijgen kinderen een stem en mogen meedenken over allerlei zaken. Er worden leerlingmediatoren (bemiddelaars) opgeleid, die helpen bij het oplossen van conflicten tussen kinderen. Kinderen krijgen taken en verantwoordelijkheden om hun steentje bij te dragen aan de gemeenschap: de klas, de school en de buurt.  

De Vreedzame wijk  

Kinderen leren niet alleen op school, ze worden eigenlijk overal ”opgevoed”. In de Vreedzame wijk stimuleren we dat kinderen de burgerschapsvaardigheden die ze op school leren, ook gaan toepassen in andere situaties waar kinderen komen: thuis, in de speeltuin, op de kinderopvang, de voetbalclub, het buurthuis, de bibliotheek. Overal waar kinderen in de buurt zijn, komen zij volwassenen als ”mede-opvoeders”‘ tegen. Zo ontstaat een positief, pedagogisch wijkklimaat waar kinderen gezond en veilig kunnen opgroeien tot democratische burgers.  

Voor meer informatie over Vreedzame school en wijk:  www.stichtingvreedzaam.nl 

Coördinatoren  Vreedzame wijk

De Vreedzame wijk coördinator stimuleert de pedagogische samenwerking tussen scholen, ouders, bewoners en mensen die in de wijk met en voor kinderen werken.  
Voor meer informatie, voorlichting, training of advies kunt u contact opnemen met de Vreedzame wijk coördinator van uw wijk. Zie het lijstje onderaan de pagina.

Kinderen uit Overvecht leggen uit wat de Vreedzame Kinderraad is. Meer weten over aanmelden voor de kinderraad, zie deze pagina.

Hoe werkt een Vreedzame Kinderraad

Vreedzame wijk coördinatoren Utrecht

Zuidwest
Kanaleneiland/Transwijk:
Rhianne Lops M: 06 460 04 132 E: rlops@dock.nl
Rivieren-dichterswijk:
Marin Zimmer M: 06 599 31 584 E: mzimmer@dock.nl
Zuid
Marielle van der Grift M: 06 272 08 516 E:mvdgrift@dock.nl
West
Debbie Spronck M: 06 599 45 399 E: dspronck@dock.nl
Noordwest
Aster Blaauboer M: 06 813 186 32 E: ablaauboer@dock.nl
Leidsche Rijn
Bernadet Henraat M: 06 212 16 245 E: bhenraat@dock.nl
Vleuten – De Meern
Sandra Willemsen M: 06 813 17 774 E: swillemsen@dock.nl
Binnenstad, Oost en Noordoost
Karlijn van den Dungen M: 06 415 633 66 E: kvddungen@dock.nl
Zuid
Marlies Bosch M: 06 271 333 12 E: mbosch@dock.nl
Overvecht
Petra Jongerius M: 06 525 08 236 E: pjongerius@dock.nl

Coördinatorenoverzicht januari 2021 

Bekijk aanbod