DOCK

Welzijn op recept DOCK Utrecht

dinsdag, april 28, 2020

De huisarts schrijft recepten uit voor medicatie of bijvoorbeeld voor fysiotherapie én ook voor welzijn. Soms helpen medicijnen of oefeningen niet meer. En blijven klachten als vermoeidheid, hoofdpijn, slapeloosheid en/of somberheid over. Afleiding geeft vaak verlichting, maar hoe vind je de goede afleiding? Bij wat voor activiteit sluit je aan? Een sociaal makelaar weet wat er in de wijk te doen is en zoekt samen met de cliënt uit wat voor goede en leuke afleiding kan zorgen. Dus als er beter welzijn voor de client nodig is, dan schrijft de huisarts of een andere zorgverlener Welzijn op Recept voor. 

Tijdsinvestering
Sociaal makelaar Tamara Erkelens voert Welzijn op Recept uit voor de wijk Noordwest. “Het werken met Welzijn op Recept doe ik nu twee jaar. Ik krijg veel aanmeldingen van huisartsen en praktijkondersteuners, maar ook van fysiotherapeuten, diëtisten en het buurtteam. Ik vind het belangrijk om degene die naar mij wordt doorverwezen eerst goed te leren kennen. Deze tijdsinvestering is van essentieel belang, want dan begrijp ik meer welke vragen de cliënt precies bezighoudt. Zo onderzoek ik samen met de bewoner met welke activiteit en op welk tijdstip van de dag die persoon het beste is geholpen. Als ik een goede match heb, zie ik ook echt het effect. Mensen die ik heb gekoppeld aan een activiteit of bepaalde plek in de wijk geven aan zich beter te voelen. Ze ervaren bijvoorbeeld een beter dagritme. Ze voelen zich gehoord, gezien én nuttig. Zeker als ze iets leuks doen of iets doen waar ze goed in zijn. Het positieve gevoel kan zo helend werken, dat de klachten op dat moment naar de achtergrond verdwijnen.” 

Coronatijd  
Tijdens de ‘intelligente lockdown’ is het flink slikken voor deze groep bewoners. Het prille dagritme of schema valt in het water. Ook treffen we elkaar niet meer op verschillende locaties in de wijk.  Door hen met regelmaat te bellen, bekijken we samen hoe de dag onder deze omstandigheden gevuld kan worden. Ik vraag of er ondersteuning nodig is bij praktische zaken als boodschappen of het uitlaten van de hond. Of is er iemand die bijvoorbeeld gebaat zou zijn met een telefooncirkel. Of kan een betreffende bewoner videobellen? Ik heb al heel wat uitleg gegeven over hoe je dat doet. Stap voor stap voer ik gezamenlijk die handelingen uit totdat we elkaar ineens zien!”