Rotterdam, Prins Alexander

Stop de Schulden

1 op de 5 huishoudens kampt met schulden. DOCK helpt bewoners uit verschillende wijken en faciliteert hen in het ondersteunen en aanpakken van schulden. Onze vrijwilligers, stagiaires en sociaal werkers bieden een helpende hand.

Het traject Stop de Schulden bestaat uit:

  • kennismaking en voorlichting
  • ordenen van administratie
  • maken van een financieel overzicht
  • maken van een plan van aanpak
  • advies en ondersteuning

Ruim 16.000 mensen in Rotterdam Prins Alexander hebben moeite om rond te komen. De DOCK activiteiten op het terrein van schuldpreventie in het gebied Rotterdam Prins Alexander omvatten een drietal deelprojecten, te weten:

1). Inloopspreekuren: voortvloeiend uit de campagne WAT SCHEELT HET organiseert DOCK op diverse plekken in de wijk inloopspreekuren waar bewoners terecht kunnen met een eenvoudige vraag over administratie, brieven van instanties of schuldbeperking. De spreekuren worden ’ gedraaid’ door vrijwilligers uit de wijk die hun kennis en expertise inzetten voor medebewoners van de wijk. Ondersteuning en inzet van en samenwerking met bewoners is hierbij meer dan welkom.

2). Werkplaats Stop de Schulden: voor inwoners van Rotterdam Prins Alexander die hun schulden willen aanpakken. Het project is vooral gericht op de toeleiding naar de kredietbank. Het project bestaat uit vier fases die de inwoners zullen doorlopen. Het project wordt georganiseerd door maatschappelijke werkers, vrijwilligers en stagiaires. Ook hier is de inzet en ondersteuning van en samenwerking met bewoners is hierbij meer dan welkom

3). Spreekuur administratie ordenen. Dit betreft een vast spreekuur waar bewoners eenmalig worden geholpen met het op orde brengen van hun administratie. En ook hier geldt: inzet en ondersteuning van en samenwerking met bewoners is hierbij meer dan welkom

De mensen van DOCK

Meehelpen in de buurt?

Buurtgenoten kunnen elkaar altijd een handje helpen.

DOCK is altijd op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die kunnen helpen in de buurt. Dat kan bij van alles zijn: van boodschappen doen voor iemand, helpen bij het ordenen van de administratie tot het geven van computercursussen. Alle soorten vrijwilligers zijn van harte welkom.

Lees verder  

Ik wil mijn hulp aanbieden