Haarlem, Noord

Huisbezoeken voor 75-plussers

Bent u ouder dan 75 en wilt u graag meer weten over activiteiten in Haarlem die u gezond en vitaal kunnen houden? Dan kunt u meewerken aan het huisbezoek. Tijdens het huisbezoek neemt een vrijwilliger een vragenlijst met u door over uw woon- en leefomstandigheden. Als u dat wilt, kan de vrijwilliger u na het bezoek ook begeleiden bij het vinden van een passende activiteit. Daarbij kunt u denken aan actieve dagbestedingen, gezellige huiskamerinloop in een wijkcentrum of deelname aan gezamenlijke maaltijden. De informatie die we uit de huisbezoeken krijgen is ook belangrijk voor DOCK, omdat we zo een goed beeld krijgen van de wensen en behoeften van 75-plussers in de wijk.

Brief van de gemeente
De uitnodiging voor een huisbezoek ontvangt u automatisch via de gemeente. Heeft u nog geen brief ontvangen, maar al wel behoefte aan een gesprek? Dan kunt u zelf contact opnemen via telefoonnummer: 06-8117284

De mensen van DOCK

Meehelpen in de buurt?

Buurtgenoten kunnen elkaar altijd een handje helpen.

DOCK is altijd op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die kunnen helpen in de buurt. Dat kan bij van alles zijn: van boodschappen doen voor iemand, helpen bij het ordenen van de administratie tot het geven van computercursussen. Alle soorten vrijwilligers zijn van harte welkom.

Lees verder  

Ik wil mijn hulp aanbieden