Rotterdam, Charlois

Hulp van een maatschappelijk werker

Meestal kunt u uw problemen zelf oplossen, of met hulp van familie of vrienden. Erover praten helpt vaak, maar is niet altijd mogelijk. U kunt dan terecht bij het maatschappelijk werk.

De maatschappelijk werker zoekt samen met u naar mogelijkheden om uw situatie te verbeteren. Daarbij kijken we niet alleen naar uw problemen maar ook naar uw mogelijkheden. Daar vinden we vaak het begin van de oplossing.

Met welke vragen kan het maatschappelijk werk aan de slag?

  • vragen over echtscheiding
  • begeleiding bij verwerking van ingrijpende gebeurtenissen
  • spanningen binnen relaties (partners, collega’s of vrienden)
  • somberheid, overspannenheid, onzekerheid
  • eenzaamheid
  • huiselijk geweld

Gratis en vertrouwelijk
Maatschappelijk werk is kosteloos. De maatschappelijk werkers hebben een beroepsgeheim. Alles wat u vertelt blijft dus vertrouwelijk tussen u en de maatschappelijk werker.

Hoe kan ik terecht bij het maatschappelijk werk?

  • U kunt contact opnemen met de VraagWijzer in uw gebied. De VraagWijzer-consulenten bespreken met u hoe u het beste geholpen kunt worden met uw vraag. Zo nodig verwijzen zij door naar het wijkteam voor verdere hulp door een maatschappelijk werker of een andere hulpverlener.
  • Voor deelname aan groepswerk en cursussen kunt u zich direct aanmelden bij DOCK.

Klik hier voor meer informatie over de VraagWijzer Charlois.

Meehelpen in de buurt?

Buurtgenoten kunnen elkaar altijd een handje helpen.

DOCK is altijd op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die kunnen helpen in de buurt. Dat kan bij van alles zijn: van boodschappen doen voor iemand, helpen bij het ordenen van de administratie tot het geven van computercursussen. Alle soorten vrijwilligers zijn van harte welkom.

Lees verder  

Ik wil mijn hulp aanbieden