Rotterdam, Hillegersberg-Schiebroek

Ondersteuning bij opvoeden

Het opvoeden van kinderen is niet alleen een hele leuke, maar ook een ingewikkelde taak. Tijdens het opgroeien van uw kinderen komt u regelmatig de nodige uitdagingen tegen. Ouders kunnen bij DOCK hun ervaringen uitwisselen en elkaar helpen bij verschillende vraagstukken. Denk daarbij aan knelpunten op het gebied van gedrag, eten en groei of zorgen rondom ingrijpende gebeurtenissen, zoals een scheiding, een overlijden of pesten. Naast bijeenkomsten door ouders voor ouders, biedt DOCK  een luisterend oor, praktische tips en themabijeenkomsten over opvoedkundige onderwerpen.

 

Kinderen opvoeden is de meest leuke, mooie, dankbare, ingewikkelde en uitdagende zorg die je maar op je kunt nemen. Voor vele ouders waarschijnlijk een herkenbare definitie van opvoeden. Als alles goed gaat is het prachtig, maar als het niet vanzelf loopt, kan het heel veel zorgen en onzekerheid geven.

DOCK biedt:

  • Diverse cursussen waarbij dieper ingegaan wordt op de ontwikkeling van kinderen in de basisschool leeftijd of (pre) puberteit en hoe daar op een positieve manier mee om te gaan.
  • Themabijeenkomsten over opvoedkundige onderwerpen en/of de ontwikkeling van kinderen op verschillende vlakken.

Tijdens de cursussen en bijeenkomsten is er veel gelegenheid om vragen te stellen en ervaring te delen en worden er praktische handvatten aangereikt.

De mensen van DOCK

Meehelpen in de buurt?

Buurtgenoten kunnen elkaar altijd een handje helpen.

DOCK is altijd op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die kunnen helpen in de buurt. Dat kan bij van alles zijn: van boodschappen doen voor iemand, helpen bij het ordenen van de administratie tot het geven van computercursussen. Alle soorten vrijwilligers zijn van harte welkom.

Lees verder  

Ik wil mijn hulp aanbieden