Rotterdam, Kralingen-Crooswijk

Schoolmaatschappelijk werk helpt uw kind op weg

Komt uw kind niet goed mee op school, heeft u vragen over het gedrag van uw kind of heeft u het gevoel dat uw kind niet gelukkig is? Dan kan de schoolmaatschappelijk werker (SMW-er) helpen. De SMW-er voert één of meer gesprekken met u om een duidelijk beeld te krijgen van de vraag. In overleg met u nemen we meestal ook contact op met de leerkracht. Samen kijken we wat de oorzaak kan zijn van de problemen. Meestal helpt het al om een paar keer samen met uw kind en de SMW-er een gesprek te voeren. Soms is een doorverwijzing naar een andere hulpverlener noodzakelijk. Verwijzen doet het SMW alleen met uw toestemming.

Voorlichting en cursussen
Het SMW kan op school voorlichting en informatie geven over bijvoorbeeld opvoeden, de ontwikkeling van kinderen of maatschappelijke ontwikkelingen. Ook biedt het SMW cursussen aan voor kinderen en ouders, zoals ‘Vrienden voor het Leven’, een fysieke weerbaarheidcursus of ‘Opvoeden & Zo’.

Een afspraak maken?
U kunt contact opnemen via de school (via de intern begeleider of leerkracht). Direct contact opnemen met de SMW-er is ook mogelijk.

Scholen waar schoolmaatschappelijk werk actief is:

 • Kralingsche school (Mireille de Zeeuw)
 • Vier Leeuwen (Mireille de Zeeuw)
 • Bavokring (Mireille de Zeeuw)
 • Nieuwe Park Rozenburgschool (Judith van der Ham)
 • Arentschool (Judith van der Ham)
 • Vredehof Vrije School (Leni Laban)
 • Kleine Wereld (Leni Laban)
 • Oscar Romero (Daniëlle Blom)
 • De Esch (Daniëlle Blom)
 • Koningin Wilhelmina (Daniëlle Blom)
 • Pierre Bayle (Judith van der Ham)

De mensen van DOCK

Meehelpen in de buurt?

Buurtgenoten kunnen elkaar altijd een handje helpen.

DOCK is altijd op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die kunnen helpen in de buurt. Dat kan bij van alles zijn: van boodschappen doen voor iemand, helpen bij het ordenen van de administratie tot het geven van computercursussen. Alle soorten vrijwilligers zijn van harte welkom.

Lees verder  

Ik wil mijn hulp aanbieden