Sociaal raadslieden

Sociaal Raadslieden kennen de weg in regelingen en formulieren en zijn bekend met (overheids)instellingen. U kunt bij hen terecht voor informatie en een onafhankelijk advies. Zij helpen u bij het invullen van formulieren en opstellen van bezwaarschriften. En als u er met een instantie niet uitkomt, gaan zij voor u bemiddelen.

De Sociaal Raadslieden adviseren, ondersteunen, begeleiden en bemiddelen bij:

 • Problemen met uitkeringen;
 • Problemen met overheidstoeslagen, inclusief terugvorderingen en bezwaarschriften;
 • Problemen met belastingaanslagen, inclusief bezwaarschriften en problemen met kwijtschelding;
 • Financiële check aan de hand van uw inkomen: gebruik van toeslagen, minimavoorzieningen, informatie over voorzieningen;
 • Problemen met beslagleggingen;
 • Schuldenproblemen, inclusief kortdurende begeleiding;
 • Echtscheiding, alimentatie, voogdij
 • Arbeidsovereenkomsten, werk, ontslag
 • Consumentenzaken;
 • Huurrecht: huren van woningen, geschillen met verhuurder, huurprijzen. We bieden u echter geen hulp bij het zoeken naar een woning of verkrijgen van urgentie;
 • Geschillen met de overheid.

Deze dienstverlening is vertrouwelijk en gratis.

Voor inwoners Haarlem: via het Sociaal Wijkteam
De Sociaal Raadslieden werken nauw samen met de Sociale Wijkteams. Zij zijn onafhankelijk en maken geen deel van uit van het Sociaal Wijkteam. Indien hulp van een sociaal raadsman/-vrouw voor u wenselijk is, noteert de medewerker van het Sociaal Wijkteam uw gegevens. De Sociaal Raadsman/-vrouw neemt dan contact met u op voor een afspraak.

Informatie en contact
De bereikbaarheid van het Sociaal Wijkteam in uw wijk vindt u op sociaalwijkteamhaarlem.nl

Heeft u zwaarwegende redenen om direct de hulp van een sociaal raadsman of sociaal raadsvrouw in te schakelen, en niet via het sociaal wijkteam ? Neem dan contact op met DOCK Haarlem, t: 023 – 543 60 00 of mail naar haarlemsr@dock.nl.

Ook voor informatie over de afspraak met uw sociaal raadsman of sociaal raadsvrouw – of het verzetten van uw afspraak – belt u met DOCK Haarlem.

Deze dienst wordt aangeboden in de volgende buurten:

Meehelpen in de buurt?

Buurtgenoten kunnen elkaar altijd een handje helpen.

DOCK is altijd op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die kunnen helpen in de buurt. Dat kan bij van alles zijn: van boodschappen doen voor iemand, helpen bij het ordenen van de administratie tot het geven van computercursussen. Alle soorten vrijwilligers zijn van harte welkom.

Lees verder  

Ik wil mijn hulp aanbieden