DOCK

Een ieders kracht inzetten voor een optimale buurt: dat is waar Buurtpower voor staat. De afgelopen tijd hebben de Haarlemse organisaties DOCK Haarlem, Pré Wonen, Herstel Academie Haarlem en Meer, Sociaal Wijkteam, Stichting Ontmoeting en RIBW K/AM hun praktijkervaringen middels een Community of Practice (CoP) onder de loep genomen. Uit deze ervaringen, kennis en inzichten is een eigen filosofie voortgekomen van werkzame grondbeginselen voor een krachtige buurt.

Het vertrekpunt is hierbij niet het klassiek medisch model, maar het sociale model: relatie gestuurd, dynamisch (soms nabij en soms op afstand) en als onderdeel van de gemeenschap. In deze CoP zijn alle sectoren (wonen, zorg, welzijn en veiligheid) betrokken die steeds bleven door ontwikkelen om tot de beste vorm van samenwerken te komen. Deze aanpak bleek zo verrijkend dat dit blijvend doorgezet zal worden.

Wendy Prince van DOCK Haarlem en Wietske Gercama van Pré Wonen

Grondbeginselen Buurtpower
Hieronder vind je de grondbeginselen die zijn voortgekomen uit de CoP

  1. Focus op iemands talent, passie, interesse, ervaring en kennis of kunde.
  2. Versterk de rol van de bewoner in de community.
  3. Een mens is sterk en kwetsbaar tegelijk, en kan altijd iets bijdragen.
  4. Niet zorgen ‘voor’, maar zorgen ‘dat’. En vooral vragen stellen.
  5. Neem de tijd om vertrouwen te winnen en contact te maken.
  6. Neem een open houding aan. Geef mensen het gevoel welkom te zijn, wees vriendelijk, maar stel ook grenzen.
  7. Reflecteer op wat je doet en neem er de tijd voor: leren is soms een tijdrovend proces.
  8. Maak ideeën en initiatieven van bewoners en interventies van professionals zichtbaar.
  9. Geef toegang tot hulpbronnen.
  10. Kijk breed. Alleen met een integrale aanpak, vanuit verschillende disciplines, kan je iemand sterker maken.

Krant Buurtpower en video Community of Practice
In opdracht van DOCK Haarlem en Pré Wonen hebben studenten van Academie van de Stad Marieke Groenendijk en Floor Matla een krant gemaakt over Buurtpower en een video over de Community of Practice (CoP). Je kunt de Buurtpower krant hieronder downloaden en de video daaronder bekijken.

Video Buurtpower Community of Practice (CoP)

Meer informatie en contact
Wil je meer informatie over Buurtpower? Neem contact op met Veerle Sterk van DOCK Haarlem via e-mailadres vsterk@dock.nl. Kijk voor meer informatie ook op: www.mensenvertellen.nl/verhalen/buurtpower.