DOCK

De gemeente Haarlem heeft de opdracht voor het kinder- en jongerenwerk in Haarlem Oost en Schalkwijk, per 2021 gegund aan collega-organisaties Triple Threat, Stichting STAD en Hattrick. Wij feliciteren ieder van hen van harte met de mooie uitdaging om op een andere manier te werken aan de talentontwikkeling van de jeugd.

Contactgegevens jongerenwerk Haarlem

OrganisatieInzet gebiedInzet expertiseContactgegevens
Triple ThreatOost en SchalkwijkJeugd 6-24 jaar jongerenwerk, talentontwikkeling, lifestyle & sportinfo@triplethreat.nl
Stichting STADHeel HaarlemJongeren 16+ ondersteuning jongerenparticipatie en jongereninitiatievenrosan@stad-haarlem.nl
birgit@stad-haarlem.nl
Haarlem EffectNoord, Zuidwest, Centrum en stedelijk jeugdwerkJeugd 6-24 jaar jongerenwerk, inclusief ambulant jongerenwerk op straat en middelbare scholen in Haarleminfo@haarlemeffect.nl
023-532 25 47
StreetcornerworkHeel HaarlemAmbulant jongerenwerk rondom veiligheid en zorg & individuele ondersteuninginfo@vbscw.nl
088 – 4454 000
HattrickOost en SchalkwijkJongerenwerk Rolmodellen/Young Leadershattrickhaarlem.nl/contact
RebupOostTalentontwikkeling jeugd in Oostinfo@rebup.nl
SportSupportHeel HaarlemSport in de wijk en JOGG (jongeren op gezond gewicht)info@sportsupport.nl 023 – 526 03 02