Klachtenprocedure

Waar samen wordt gewerkt ontstaan bijna altijd geweldige dingen. De weg daar naartoe is niet altijd zonder hobbels. Soms begrijpen mensen elkaar verkeerd en is er teleurstelling. De beste manier om de hobbels te overwinnen is er samen over praten. Ons advies is altijd eerst met elkaar te praten als u opmerkingen heeft, bij teleurstelling, boosheid of klachten. Komt u er samen echt niet uit, dan kunt u de leidinggevende van het werkgebied raadplegen.

Als, na een gesprek met de leidinggevende, niet naar tevredenheid aan uw klacht wordt gewerkt, kunt u uw klacht voorleggen aan de interne klachtencommissie van DOCK. Deze commissie onderzoekt en beoordeelt uw klacht en geeft advies, gericht op een oplossing. Dit kan schriftelijk, maar ook mondeling via de telefoon.

De functionaris klachtenbehandeling is Vanessa Ng-A-Tham, t: 06-484 315 76 e: vngatham@dock.nl

Bekijk voor meer informatie de klachtenregeling.