Toverbal 2

Buitenspeelclub

Toverbal 2 is een van de buitenspeelclubs en speeltuinen in Amsterdam West. Het zijn bruisende plekken waar kinderen zich heerlijk uit kunnen leven.
Deze uitdagende speeltuinen bieden meer. Ze zijn ook een ontmoetingsplaats voor kinderen, ouders, buren, vrijwilligers en werkers van diverse (in)formele organisaties in de wijk.

De betrokkenheid van de buurtbewoners bij deze ontmoetingsplaatsen in de buurt versterkt de verbinding met elkaar, heeft een positieve invloed op de sfeer in de wijk en bevordert de leefbaarheid voor jong en oud.

a Buitenspeelclub De Toverbal 2 - 1

Locatiegegevens

Suikerplein t/o 4-40
1013 CK Amsterdam
Tel: 06 201 393 47

Meehelpen in de buurt?

Buurtgenoten kunnen elkaar altijd een handje helpen.

DOCK is altijd op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die kunnen helpen in de buurt. Dat kan bij van alles zijn: van boodschappen doen voor iemand, helpen bij het ordenen van de administratie tot het geven van computercursussen. Alle soorten vrijwilligers zijn van harte welkom.

Lees verder  

Ik wil mijn hulp aanbieden