De kracht van DOCK en BLiK samen

01-04-2016

DOCK en BLiK hebben besloten hun krachten te bundelen. Op 1 maart 2016 zijn beide organisaties bestuurlijk met elkaar gefuseerd.

Met deze fusie bouwen DOCK en BLiK verder aan een samenleving waarin iedereen ertoe doet en meedoet. DOCK voert het nieuwe welzijn uit in Rotterdam, Amsterdam, Haarlem en Zaanstad. BLiK doet dit in Schiedam, Hoogvliet, Hellevoetsluis en Pernis.

Beide organisaties zetten in op het versterken van de eigen kracht van bewoners, en ondersteunen hen in het ontwikkelen van hun talenten en vaardigheden. Altijd in nauwe samenwerking met opdrachtgevers, partners, bewoners en vrijwilligers. Door de fusie ontstaat een breed palet aan ondersteuning, zowel individueel als collectief. Van opvoedingsondersteuning, peuterspeelzaalwerk, jongerencoaching, maatschappelijk werk en de participatie in de wijkteams.

De naam BLiK vervalt en de stichtingen SWS Welzijn en SWS Peuters krijgen de toevoeging ‘onderdeel van DOCK’. De stafmedewerkers van BLiK verhuizen op 1 april naar het hoofdkantoor van DOCK, op de Crooswijksesingel 50B in Rotterdam.

Jan Hoefsloot is vanaf 1 maart directeur-bestuurder van het geheel en verwelkomt 90 nieuwe medewerkers. Lia Prins, bestuurder van BLiK, is nu actief als directeur. Op 1 maart hebben de Raden van Toezicht en de bestuurders hun formele handtekening onder het fusiedocument gezet. De feestelijke en symbolische ondertekening vond plaats op 30 maart.

ondertekening fusiedocument Jan Hoefsloot en Lia Prins

Met een handtekening en een ferme handdruk bekrachtigen Jan Hoefsloot en Lia Prins de bestuurlijke fusie van DOCK en BLiK.

Meehelpen in de buurt?

Buurtgenoten kunnen elkaar altijd een handje helpen.

DOCK is altijd op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die kunnen helpen in de buurt. Dat kan bij van alles zijn: van boodschappen doen voor iemand, helpen bij het ordenen van de administratie tot het geven van computercursussen. Alle soorten vrijwilligers zijn van harte welkom.

Lees verder  

Ik wil mijn hulp aanbieden