Jongerenwerk Rotterdam behaalt ‘Keurmerk Rotterdams jongerenwerk’

11-07-2016

De gemeente Rotterdam vraagt van de jongerenwerk-uitvoerders dat zij het ‘Keurmerk Rotterdams Jongerenwerk’ behalen. Dit kwaliteitskeurmerk is door de gemeente Rotterdam ontwikkeld en stelt een aantal criteria op het gebied van: positionering, organisatie-inrichting, bestuur en toezicht en inhoudelijke kwaliteit. In een externe audit wordt vastgesteld of een organisatie aan de benodigde criteria voldoet. Het Rotterdamse jongerenwerk van DOCK scoorde hoog! Van de 324 (100%) te behalen punten, behaalde DOCK er 314 (97%)!  Hierbij willen we de Rotterdamse jongerenwerkers en –coaches van harte feliciteren.

Keurmerk

De audit
De audit bestond uit de volgende onderdelen: een uitgebreide zelfevaluatie vooraf, het beoordelen van het jongerenwerkbeleid door een auditor en gesprekken tussen de auditor en jongerenwerkers, jongeren, managers van het jongerenwerk en ketenpartners. Ook liep de auditor een ambulante ronde mee met een buurtvader en twee jongerenwerkers. Tijdens deze ronde sprak hij ook met ouders van jongeren en wijkbewoners.

 

 

Meehelpen in de buurt?

Buurtgenoten kunnen elkaar altijd een handje helpen.

DOCK is altijd op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die kunnen helpen in de buurt. Dat kan bij van alles zijn: van boodschappen doen voor iemand, helpen bij het ordenen van de administratie tot het geven van computercursussen. Alle soorten vrijwilligers zijn van harte welkom.

Lees verder  

Ik wil mijn hulp aanbieden