Sociale wijkteams Amsterdam Centrum leggen verbindingen

24-11-2016

slotconferentie-sociale-wij

Ter afsluiting van het programma van de sociale wijkteams in Amsterdam Centrum vond er 18 november  een slotconferentie plaats.
Op deze bijeenkomst stond het besef dat je elkaar nodig hebt om samen sterk te zijn. En samen sterk zijn betekent verbindingen maken, tussen bewoners maar ook tussen buurten.
De conferentie deed een aanzet tot intensievere samenwerking tussen de diverse buurten in Amsterdam Centrum.

Klik hier voor de fotorapportage en een beknopt verslag van de slotconferentie.

Meehelpen in de buurt?

Buurtgenoten kunnen elkaar altijd een handje helpen.

DOCK is altijd op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die kunnen helpen in de buurt. Dat kan bij van alles zijn: van boodschappen doen voor iemand, helpen bij het ordenen van de administratie tot het geven van computercursussen. Alle soorten vrijwilligers zijn van harte welkom.

Lees verder  

Ik wil mijn hulp aanbieden