DOCK Haarlem en Kontext in Haarlem en Zandvoort samen verder als DOCK Haarlem

02-01-2017

DOCK Haarlem en Kontext met haar maatschappelijke dienstverlening in Haarlem en Zandvoort hebben hun krachten gebundeld. Met het zetten van de handtekeningen op 23 december jl, hebben de directeuren-bestuurders Jan Hoefsloot (DOCK) en Marianne Huisman (Kontext) dit formeel bekrachtigd. Op 1 januari 2017 zijn beide organisaties bestuurlijk met elkaar gefuseerd. Zij gaan verder als DOCK Haarlem.

De samenvoeging van het sociaal-cultureel werk van DOCK en de maatschappelijke dienstverlening  van Kontext betekent een breder aanbod van activering en ondersteuning in Haarlem, zowel individueel als collectief. Dick Jansen, directeur DOCK Haarlem: “Hiermee kunnen we nog meer van betekenis zijn voor de kwetsbaren in onze stad. Samen bouwen we verder aan een samenleving waarin iedereen ertoe doet en meedoet.”

De maatschappelijk werkers van Kontext maken, samen met onder andere de opbouwwerkers van DOCK, deel uit van de Sociaal Wijkteams in Haarlem. De maatschappelijk werkers in Zandvoort blijven daar actief participeren in het Zandvoortse Wijkteam. De sociaal raadslieden blijven onafhankelijke cliëntondersteuning bieden, in nauwe samenwerking met de Sociaal Wijkteams.

Er is nog een verandering binnen Kontext: de maatschappelijke dienstverlening in Heemstede en Bloemendaal zijn samen gegaan met WIJ Heemstede. De medewerkers die nu al werken met kinderen en jongeren zijn overgestapt naar het Centrum voor Jeugd en Gezin. Daarmee is Kontext per 1 januari 2017 opgehouden te bestaan.

Meehelpen in de buurt?

Buurtgenoten kunnen elkaar altijd een handje helpen.

DOCK is altijd op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die kunnen helpen in de buurt. Dat kan bij van alles zijn: van boodschappen doen voor iemand, helpen bij het ordenen van de administratie tot het geven van computercursussen. Alle soorten vrijwilligers zijn van harte welkom.

Lees verder  

Ik wil mijn hulp aanbieden