Feijenoord gezond en in beweging

13-02-2017

Vanaf 2015 is de basis gelegd voor gezondheidsbevordering in Feijenoord. Inmiddels is het aantal sportgroepen uitgebreid naar 12 met in totaal ca. 250 deelnemers.

De deelnemers aan de verschillende sportactiviteiten hebben een mooie groei doorgemaakt. Het afgelopen jaar hebben bovendien 10 vrouwen succesvol deelgenomen aan de cursus ‘Samen Gezond Eten en Bewegen’. De deelnemers zijn inmiddels opgeleid tot ervaringsdeskundigen en draaien nu een eigen groep !

De cursus ‘Samen Gezond Eten en Bewegen’ is een activeringsproject voor vrouwen. De cursus wordt gericht ingezet voor maatschappelijke inspanners. Tijdens de cursus krijgen de deelnemers les van een fysiotherapeut en een diëtist en leren deelnemers om zelf les te geven aan andere vrouwen over gezond eten en bewegen. 

Het project ‘Samen Gezond Eten en Bewegen’ is opgezet door Chadia Sbaai van DOCK Feijenoord en Fokje Wierdsma van het Wijkpastoraat Bloemhof in opdracht van de gemeente Rotterdam. Het project wordt gefinancierd door Fonds NutsOhra. Een cursusgang duurt 24 weken, het totale project loopt 3 jaar.

Cursisten beweegaanbod

In het kader van gezondheidsbevordering bidet DOCK Feijenoord in samenwerking met InMovement het traject Empowerment & Beweging aan.

Deelnemers aan dit traject krijgen een gevarieerd en uitdagend programma aangeboden in de eigen leefomgeving onder begeleiding van ervaren empowerment- en sportcoaches. De training leidt tot het vergroten van het zelfvertrouwen en een betere fysieke en mentale gezondheid. Doel is een blijvende gedragsverandering te bewerkstelligen.

Ook nazorg maakt deel uit van het traject. Het nazorgtraject bestaat uit drie terugkombijeenkomsten waarmee wordt ingezet op het beklijven van de gedragsverandering.

Het uiteindelijke doel van het Empowerment & Bewegingstraject is om de deelnemers te begeleiden naar het collectief aanbod in de wijk om de ingezette gedragsverandering te behouden. Dit kan door deel te nemen aan bestaand aanbod of door actieve vrijwilliger te worden.

Met vragen over het beweegaanbod van DOCK Feijenoord kunt u contact opnemen met Chadia Sbaai via csbaai@dock.nl of telefonisch op nummer 06 – 249 476 09.

 

Meehelpen in de buurt?

Buurtgenoten kunnen elkaar altijd een handje helpen.

DOCK is altijd op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die kunnen helpen in de buurt. Dat kan bij van alles zijn: van boodschappen doen voor iemand, helpen bij het ordenen van de administratie tot het geven van computercursussen. Alle soorten vrijwilligers zijn van harte welkom.

Lees verder  

Ik wil mijn hulp aanbieden