Ouderen minder kwetsbaar dankzij ‘Samen op Eigen Benen’

21-02-2017

Na een periode van slecht slapen, slecht eten, minder bewegen en somberheid, gaat het zienderogen beter met mevrouw Achterberg. De huisbezoeken van wijkverpleegkundige Joke Bijl en maatschappelijk werker Jeanette van Hengst betekende voor haar de ommekeer. De bezoeken vinden plaats op initiatief van de huisartsen van Lijn2, die met het project Samen op Eigen Benen de samenwerking zijn aangegaan met welzijnsprofessionals en vrijwilligers van DOCK.

De ouderen uit het project zijn patiënten van de huisartsen Robbert Vermaat en Jan Galesloot, en door hen geselecteerd op basis van criteria als leeftijd, lichamelijke klachten en een lage frequentie van huisartsenbezoek. Huisarts Vermaat: ‘We zijn dit project begonnen, omdat ouderen steeds langer thuis wonen en de ouderen in principe pas zien als er iets aan de hand is. Door deze nieuwe werkwijze en de samenwerking met DOCK en MOB Thuiszorg, kunnen we vaker een vinger aan de pols bij onze ouderen houden.’ De huisarts kan vervolgens hulp bieden in de vorm van valpreventie, verstandiger medicijngebruik of doorverwijzen naar oefentherapie of de bewegings- en eetactiviteiten van DOCK.

Vicieuze cirkel doorbreken
Ouderen kunnen snel in een zeer kwetsbare situatie terecht komen. Bijvoorbeeld doordat slecht slapen, leidt tot minder energie, minder bewegen, meer somberheid en slechter eten en drinken. Het één leidt tot het ander en een vicieuze cirkel. ‘Door zo breed mogelijk naar de situatie van een oudere te kijken, proberen we met gerichte acties de cirkel doorbreken,’ zegt Joke Bijl. ‘Ik zie het soms als een kluwen wol, die ik kan ontwarren door eerst goed te kijken aan welk draadje ik moet trekken. In het geval van mevrouw Achterberg, was het zo dat zij last had van incontinentie. Daardoor durfde ze niet goed de straat op en werd ‘s nachts vaak wakker om te plassen. Daarna sliep ze niet meer. Door haar een bekkenbodemtraining bij de oefentherapeut in Lijn2 te laten doen, kan ze het plassen beter ophouden. Nu slaapt en beweegt ze meer en is ze afgevallen.

‘Mevrouw had ook last van piekeren,’ vult Jeanette van Hengst aan. ‘Dat hield verband met schulden, dus heb ik daar naar een oplossing gezocht en een plan gemaakt. Mijn collega Paul van Rijswijk heeft haar gekoppeld aan een vrijwilliger, zodat ze iemand heeft om een praatje te maken en boodschappen te doen. De overige uitkomsten van het huisbezoek koppelen we terug aan de POH’ers van Lijn 2, Els van Beek en Wilma Verburgh. Zij beoordelen met de huisartsen of behandeling van bijvoorbeeld geheugenklachten, lichamelijke fitheid, of medicijngebruik nodig is.

Verbinden welzijn en huisartsen
Samen op Eigen Benen wordt gefinancierd vanuit de regeling ‘verbinden welzijn en huisartsenvoorziening’ van de Gemeente Rotterdam en Zilveren Kruis. Mark Heijne van mark my words, is de projectleider en heeft met Lijn2 en DOCK het initiatief genomen voor Samen op Eigen Benen. Binnen het project werken de huisartsen en zorgverleners van Gezondheidscentrum Lijn2, de welzijnswerkers van DOCK, de wijkverpleegkundige van MOB en vrijwilligers uit de buurt samen aan preventie onder kwetsbare ouderen uit de Rotterdamse wijken: Afrikaanderwijk, Hillesluis en Bloemhof.

In verband met de privacy, is niet de echte naam van de oudere gebruikt.

Voor meer informatie:
Mark Heijne, projectleider Samen op Eigen Benen
mark@mark-my-words.nl

 

Meehelpen in de buurt?

Buurtgenoten kunnen elkaar altijd een handje helpen.

DOCK is altijd op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die kunnen helpen in de buurt. Dat kan bij van alles zijn: van boodschappen doen voor iemand, helpen bij het ordenen van de administratie tot het geven van computercursussen. Alle soorten vrijwilligers zijn van harte welkom.

Lees verder  

Ik wil mijn hulp aanbieden