Samen met de jongeren in de wijk

21-02-2017

Dinsdagavond 14 februari vond in Zaanstad de themabijeenkomst met raadsleden over ‘jongeren in de wijk’ plaats.

Sociale wijkteams, Jeugdteams, Jeugdboa’s, Straathoekwerk, Sportbedrijf, Raaz, ZS Alliance, wijkmanagers én jongeren zelf waren aanwezig om hun ervaringen en aanpak met de raadsleden en professionals te delen. In verschillende gesprekstafels werd er gesproken over wat er voor en door jongeren in de gemeente wordt georganiseerd, en hoe jongerenoverlast wordt aangepakt. En welke kansen er zijn voor de nabije toekomst.

Ook DOCK, o.a. actief met het jongerenwerk in Zaanstad, was van de partij.

Het verslag van deze positieve avond is van Albin Glaser, projectleider gebiedsgerichte aanpak en senior jeugd afdeling straattoezicht gemeente Zaandam.

Samen met de jongeren
Enkele opbrengsten uit de gesprekken van deze avond zijn:
• Jongeren zijn vooral bewoners van de wijk. Ga daarom ook vooral met hen zelf in gesprek:
‘Praat niet over jongeren, maar met jongeren’: betrek hen bij het oplossen van problemen, zet de jongeren in als vrijwilliger bijvoorbeeld.
Dit wordt al veel gedaan (o.a. door het Sportbedrijf), en kan meer en structureler.
• Werk vraaggericht met de jongeren: organiseer samen activiteiten die inspelen op de behoefte en creëer op die manier een goede band. Het vraaggericht werken vraagt bij sommige (groepen) jongeren wat meer aandacht en ‘duwtjes in de goede richting’. Een goed voorbeeld is de samenkomst van jongeren in buurthuis Dirk Prins.
• De ervaringen van jongeren die al wat verder zijn in het organiseren van initiatieven, zouden op een soort peer-to-peer systeem gedeeld kunnen worden met jongeren die hun ideeën en initiatieven verder willen brengen.
• De inzet van Jeugdboa’s zijn veel op straat aanwezig en gaan met de jongeren in gesprek. Zo leren ze (elkaar) kennen en kan er een vertrouwensband ontstaan.
• Als een bewoner overlast meldt zoals bijvoorbeeld van geluid of vervuiling gaan boa’s met de melder en jongeren in gesprek om samen een goede oplossing voor de melding te vinden. Als de situatie daadwerkelijk niet goed loopt, grijpen boa’s in.

ZaanStar
Een mooi voorbeeld van de samenwerking is ZaanStar. ZaanStar biedt ambitieuze jongeren een podium om hun dromen waar te maken. Dit wordt bereikt door het geven van masterclasses, workshops, open podium, trainingskampen en nog diverse andere activiteiten. Ze hebben al een groot netwerk van ongeveer zestig jongeren die elkaar met van alles helpen. Bijvoorbeeld met huiswerk, computersoftware en spullen uitlenen voor muziek maken en optredens. Binnenkort komt hun website online zodat jongeren elkaar nog beter kunnen vinden.

Project Jongeren in de wijk
De gemeente start het project ‘Jongeren in de wijk’. Doelen zijn:
• komen tot een goed evenwicht tussen (afgaan op en samenwerken bij) overlast ten opzichte van preventie
• zorgen dat professionals beter kunnen inspelen op wijkoverstijgende initiatieven en wijkoverstijgende groepen/overlast
• bevorderen van goede samenwerking tussen (professionele) spelers
zaandam jongeren in de wijk 1 zaandam jongeren in de wijk 2 zaandam jongeren in de wijk 3

 

Meehelpen in de buurt?

Buurtgenoten kunnen elkaar altijd een handje helpen.

DOCK is altijd op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die kunnen helpen in de buurt. Dat kan bij van alles zijn: van boodschappen doen voor iemand, helpen bij het ordenen van de administratie tot het geven van computercursussen. Alle soorten vrijwilligers zijn van harte welkom.

Lees verder  

Ik wil mijn hulp aanbieden