DOCK gecertificeerd met Keurmerk Meldcode

10-03-2017

DOCK heeft medewerkers die gespecialiseerd zijn in hulpverlening bij huiselijk geweld en kindermishandeling en heeft van de Landelijke Vakgroep Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling (LVAK)  het Keurmerk Meldcode toegekend gekregen.

Wettelijk verplicht
De meldcode in de problematiek van huiselijk geweld en kindermishandeling is wettelijk verplicht. Door te werken met een door de LVAK goed gekeurd protocol en er minimaal één medewerker geschoold is en bijgeschoold blijft door middel van het lidmaatschap van diezelfde LVAK heeft DOCK aan de eisen voor het keurmerk voldaan. Aan het keurmerk is af te lezen dat DOCK de meldcode goed heeft geïntroduceerd en de medewerkers daarnaar handelen.

Het keurmerk is twee jaar geldig vanaf de afgiftedatum. De LVAK zal DOCK voor het einde van die periode op de hoogte brengen van mogelijk nieuwe wettelijke bepalingen.

Meehelpen in de buurt?

Buurtgenoten kunnen elkaar altijd een handje helpen.

DOCK is altijd op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die kunnen helpen in de buurt. Dat kan bij van alles zijn: van boodschappen doen voor iemand, helpen bij het ordenen van de administratie tot het geven van computercursussen. Alle soorten vrijwilligers zijn van harte welkom.

Lees verder  

Ik wil mijn hulp aanbieden