Hulp bij uw belastingaangifte

02-03-2017

Het mag weer. Vanaf 1 maart is het mogelijk om belastingaangifte te doen.

De belastingdienst wil de burgers hierin ondersteunen en organiseert in februari en maart in diverse steden voorlichtingsbijeenkomsten ‘belastingaangifte doen’. Zo ook in Haarlem. Daar heeft de belastingdienst de sociaal raadslieden van DOCK gevraagd om de voorlichting te geven. De bibliotheek van Zuid-Kennemerland bood haar ruimtes aan.

Veel belangstelling
Er zijn inmiddels vier bijeenkomsten geweest. En allemaal goed bezocht. Een avond waren er zelfs meer dan 80 belangstellenden! Juist vanwege die grote vraag, hebben de sociaal raadslieden besloten extra ondersteuning te bieden: een workshop belastingaangifte invullen*.

Workshops ‘uw belastingaangifte’
Heeft u altijd al uw aangifte inkomstenbelasting zelf willen invullen? En wilt u dit doen in een groep onder begeleiding van een professional en vrijwilligers? Meld u zich dan nu aan bij DOCK Haarlem,  t: 023-543 60 00.

Was u op een van de voorlichtingsbijeenkomsten aanwezig en heeft u daar kenbaar gemaakt gebruik te willen maken van de extra invulsessie inkomstenbelasting 2016? Dan krijgt u hier op kort termijn informatie over.

De groep zal bestaan uit minimaal 6 – maximaal 14 personen. Deelname is gratis.

Bijzonder voorwaarde*
Voor deelname hanteren we de norm van maximaal € 22.200,- (alleenstaande) of € 30.150,- (samenwonenden), en een vermogen van maximaal de vrijstelling voor box 3 (ongeveer € 25.000,- per persoon). Netto zijn dat afgerond de volgende bedragen: € 1550,- netto voor een alleenstaande en € 1900,- netto voor samenwonenden.


Veel belangstelling voor de voorlichtingsbijeenkomsten aangifte inkomstenbelasting in Haarlem

Meehelpen in de buurt?

Buurtgenoten kunnen elkaar altijd een handje helpen.

DOCK is altijd op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die kunnen helpen in de buurt. Dat kan bij van alles zijn: van boodschappen doen voor iemand, helpen bij het ordenen van de administratie tot het geven van computercursussen. Alle soorten vrijwilligers zijn van harte welkom.

Lees verder  

Ik wil mijn hulp aanbieden