Introductie Schoolplein 14 in Crooswijk

03-05-2017

DOCK en het Johan Cruyff Foundation introduceren Schoolplein 14 in Crooswijk

Wat is Schoolplein14
Schoolplein14 is een initiatief van de Johan Cruyff Foundation en heeft als doel alle leerlingen uit het primair onderwijs uit te dagen en te stimuleren om samen te sporten en spelen.
Op dit moment zijn veel schoolpleinen van basisscholen kaal en dagen niet uit om te bewegen. Met een paar kleine aanpassingen willen wij schoolpleinen creëren waar leerlingen tijdens en na schooltijd samen komen voor leuke spel- en sportactiviteiten. Door het aanbrengen van lijnen en kleurvakken zoals een voetbal goal op de muur, een speelcirkel op de grond of een stukje atletiekbaan ziet het schoolplein er een stuk sportiever en aantrekkelijker uit.

Wat willen we met Schoolplein14 bereiken?
1. Een actievere leefstijl bij kinderen
2. Onderling respect creëren

De realisatie Schoolplein 14 in Crooswijk in volle gang.
De afgelopen tijd zijn er in Crooswijk door DOCK en Johan Cruyff Foundation verschillende scholen benaderd voor het project Schoolplein14. Inmiddels hebben geïnteresseerde scholen zich hiervoor aangemeld en zijn gespreken hierover in volle beweging.

Meer informatie over het project Schoolplein14 vindt u hier:

 

Meehelpen in de buurt?

Buurtgenoten kunnen elkaar altijd een handje helpen.

DOCK is altijd op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die kunnen helpen in de buurt. Dat kan bij van alles zijn: van boodschappen doen voor iemand, helpen bij het ordenen van de administratie tot het geven van computercursussen. Alle soorten vrijwilligers zijn van harte welkom.

Lees verder  

Ik wil mijn hulp aanbieden