Buurtbemiddeling heeft positieve sleutelrol in aanpak woonoverlast

29-06-2017

Brede aanpak woonoverlast blijkt doeltreffend

79% ernstige woonoverlast binnen 6 maanden beëindigd

Iedere Rotterdammer moet zich prettig en veilig voelen in zijn of haar woonomgeving. Woonoverlast hoort daar niet bij. Daarom heeft Gemeente Rotterdam een Aanpak Woonoverlast 2015-2019 opgesteld; een brede aanpak samen met bewoners, politie en andere partners. De resultaten uit het jaarverslag Woonoverlast 2016 laten zien dat het aantal woonoverlastzaken aanzienlijk verminderd is.

Geluidsoverlast Woonoverlast komt voor in de verschillende vormen, maar meeste meldingen gaan over geluidsoverlast. Sinds 2016 wordt met de invoering van de GIT (GebiedsInterventieteams) onderscheid gemaakt tussen woonoverlast en ernstige woonoverlast. Bij de laatste vorm is een multidisciplinaire aanpak noodzakelijk. Wethouder Joost Eerdmans (Veiligheid): “Het doel was 50% van de ernstige woonoverlast binnen zes maanden te beëindigen. Dat hebben we met 79% opgeloste zaken in 2016 ruimschoots behaald, samen met Rotterdammers en onze partners. Met de opening van Skaeve Huse eind van de maand, kunnen we ook een oplossing voor slachtoffers bieden die nog een stap verder gaat. Dan is onze aanpak Woonoverlast compleet.”

Buurtbemiddeling In de aanpak van woonoverlast vormen buurtbemiddeling en mediation belangrijke instrumenten. Met buurtbemiddeling is in 2016 73,6% van het aantal geschikte casussen binnen 3 maanden succesvol afgerond. Ten opzichte van 2015 is dit een stijging van 13,6%. In totaal zijn 80,4% woonoverlastzaken met buurtbemiddeling succesvol afgerond. Daarmee blijkt buurtbemiddeling is een doeltreffend instrument in Rotterdam, want op landelijk niveau wordt ‘slechts’ tweederde van de zaken succesvol afgerond.

Actieplan Woonoverlast De maatregelen uit het Actieplan Woonoverlast 2015-2019 moeten woonoverlast voorkomen en waar nodig beëindigen. De gemeente doet daarbij ook een beroep op de eigen verantwoordelijkheid van bewoners en de inzet van partners. Alleen met de hulp van woningcorporaties, het openbaar ministerie, de politie, zorginstellingen én met de Rotterdammers kan woonoverlast snel beëindigd worden. Bij het Actieplan is nadrukkelijk gekozen voor een regierol voor de woonoverlastcoördinator. Bij de aanpak woonoverlast staan de slachtoffers van woonoverlast voorop. Gemeente Rotterdam sluit daarmee aan bij de landelijke visie op slachtofferschap zoals geformuleerd door het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

 

Persbericht gemeente Rotterdam, juni 2017..

http://www.persberichtenrotterdam.nl/bericht/2080/Brede-aanpak-woonoverlast-blijkt-doeltreffend/

 

Zie voor meer informatie over Buurtbemiddeling Rotterdam www.buurtbemiddeling.org

Meehelpen in de buurt?

Buurtgenoten kunnen elkaar altijd een handje helpen.

DOCK is altijd op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die kunnen helpen in de buurt. Dat kan bij van alles zijn: van boodschappen doen voor iemand, helpen bij het ordenen van de administratie tot het geven van computercursussen. Alle soorten vrijwilligers zijn van harte welkom.

Lees verder  

Ik wil mijn hulp aanbieden