DOCK Kidspanel

30-06-2017

De talentmakelaars van DOCK organiseren naschoolse activiteiten voor kinderen van diverse basisscholen in Amsterdam. Om kinderen zelf een stem te geven in ons activiteitenaanbod is het initiatief Kidspanel in het leven geroepen. In dit nieuwsbericht ontdek je meer over dit succesvolle project.

Start Kidspanel
Op 20 januari 2017 vond de aftrap van het Kidspanel van DOCK plaats. Via nieuwsbrieven op school, persoonlijke mails en de evaluatieformulieren van DOCK werd een oproep aan kinderen gedaan om deel te nemen aan het Kidspanel. Via dit initiatief krijgen kinderen de kans om mee te denken en te praten over de Naschoolse activiteiten die DOCK organiseert. Het panel bestaat uit een aantal zeer enthousiaste kinderen van diverse scholen boordevol met goede ideeën. Inmiddels zijn er 3 Kidspanel bijeenkomsten georganiseerd en iedere bijeenkomst was een enorm succes. De kinderen zijn afkomstig van verschillende scholen in Amsterdam Centrum en Westerpark en komen uit groep 3 tot en met groep 8; een gemêleerd gezelschap!

Een videoverslag van het Kidspanel:


Programma
Elke Kidspanelbijeenkomst kent een vaste agenda; zo beginnen we met een leuke binnenkomer (om elkaar te leren kennen), volgt er een discussie, bespreken we “huiswerk”, gaan we volgens heerlijk samen eten en sluiten we de dag af met een leuke afsluiter. Afgelopen bijeenkomsten zijn de kinderen met diverse onderdelen aan de slag gegaan. Ze hebben geleerd hoe je beste kunt vergaderen, wat actief luisteren is en hoe je goede notulen maakt van een vergadering. Daarnaast hebben de kinderen regels opgesteld om op een “vreedzame en prettige” manier met elkaar om te gaan. Maar de kinderen kregen ook huiswerk mee: verzamel de wensen van medescholieren voor de naschoolse activiteiten. Sommige kinderen gingen voortvarend te werk door het interviewen van kinderen in hun klas of de hele school. Een enkeling plaatste een oproep via de schoolmail, een ander maakte een poster en een derde verzon zelf activiteiten waaruit klasgenoten een keuze konden maken.

En, wat bleek?

  • Kinderen willen meer knutselen (iets wat blijkbaar als schoolvak is wegbezuinigd) en er is veel vraag naar hockey
  • De leeftijdsindeling van de NSA mag worden gehandhaafd, maar misschien aparte activiteiten voor groep 8 of 7 & 8
  • De benamingen van de NSA zijn niet altijd duidelijk of spreken de kinderen niet aan en moeten meer de lading dekken. Geen “Atelier Knuts”, maar gewoon “Knutselclub”, geen “Zijderoute Keuken” maar “Gerechten uit andere landen”
  • Er is veel animo voor een cursus “Leer leuker opruimen”, een cursus verzonnen door één van de panelleden, om tips en trucs te leren hoe je op een leuke manier je kamer op kunt ruimen

Na de zomervakantie staat de 4e Kidspanelbijeenkomst gepland. Het doel is om ieder kwartaal 1 Kidspanel te organiseren. Wil je meer weten of dit project? Of wil je een keer een kidspanel bijwonen? Neem dan contact op met talentmakelaar Esther Blok, EBlok@dock.nl of bezoek de website Naschoolse activiteiten.

Meehelpen in de buurt?

Buurtgenoten kunnen elkaar altijd een handje helpen.

DOCK is altijd op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die kunnen helpen in de buurt. Dat kan bij van alles zijn: van boodschappen doen voor iemand, helpen bij het ordenen van de administratie tot het geven van computercursussen. Alle soorten vrijwilligers zijn van harte welkom.

Lees verder  

Ik wil mijn hulp aanbieden