De Week van de jonge mantelzorger

19-06-2017

Van 5 t/m 11 juni 2017 vond de Week van de jonge mantelzorger plaats. In deze week is aandacht gevraagd voor jonge mantelzorgers, met name het sociale netwerk en het bekender en bewuster maken van wat een jonge mantelzorger is. Stadsdeel Noord, Doras en Stichting DOCK organiseerden vrijdag 9 juni een bijeenkomst waar diverse professionals met elkaar in gesprek gingen. Hieronder volgt een samenvatting van deze inspirerende ochtend.

Foto: Jaco Taal

Het programma
Tijdens de bijeenkomst gingen de genodigden met elkaar in gesprek over hoe gezinsleden, vrienden, leerlingen, leraren en peercoaches jonge mantelzorgers elkaar kunnen steunen. Erna Berends, lid dagelijks bestuur Amsterdam Noord, heette iedereen welkom en vertelde hoe de Gemeente Amsterdam aandacht geeft aan jonge mantelzorgers. De groep werd vervolgens creatief, maar effectief wakker geschud door de inspirerende oefeningen gegeven door Fatima, trainer van AMWAHT (Amsterdamse Mantelzorgers Werken Aan Hun Toekomst). Vervolgens kwam Grazyna Cloose, projectleider MySchoolCoach voor Jonge Mantelzorgers aan het woord en vertelde over hoe zij o.a. in de klassen aan leerlingen vertelt over het aanbod van MySchoolCoach Jonge Mantelzorgers.

Jonge mantelzorger spreekt
Het meest bijzondere van de dag was het verhaal van Xinia, een jonge mantelzorger. Vanaf 8 jarige leeftijd kreeg en nam zij steeds meer huishoudelijke klussen op zich, omdat haar moeder ziek was en haar vader het niet alleen aan kon. Dit leverde stress en psychische problemen op waardoor Xinia het gymnasium moest verlaten en uiteindelijk na een lange weg op het ROC belandde. Xinia had de moed om haar verhaal met de groep te delen. Een sterke meid die erg positief in het leven staat. Haar verhaal is een bron van inspiratie voor anderen en het maakt duidelijk waarom aandacht voor kinderen in gezinnen met een zieke zo belangrijk is.

Foto: Jaco Taal


Meer aandacht voor jonge mantelzorgers

De professionals gingen met elkaar in gesprek over wat zij meer, of juist minder zouden moeten doen voor jonge mantelzorgers. Door middel van een kaartoefening kreeg iedereen de vraag gesteld wat zij vanuit professionele rol meer of minder willen en kunnen betekenen.

We willen meer:

  • Meer bewustwording en awareness creëren voor jonge mantelzorgers middels communicatie, PR en voorlichtingen op scholen
  • Actief en nauw samenwerken met andere organisaties
  • Doorvragen bij jongeren om zo sneller tot de kern te komen
  • Jonge mantelzorgers met elkaar in contact brengen om zo ervaringsverhalen te delen
  • Langsgaan op scholen om problematiek bij jonge mantelzorgers vroegtijdig te signaleren
  • Meer kennis en opgedane ervaringen met elkaar delen

We willen minder:

  • Problematiseren; jonge mantelzorgers hebben vaak ook positieve verhalen
  • Kijken naar symptomen; meer verdiepen in de jongeren en middels doorvragen achter problemen van de jonge mantelzorgers proberen te komen
Foto: Jaco Taal

 

Meer informatie?
Wil je meer informatie over de inhoud van deze bijeenkomst of over jonge mantelzorgers? Wil je ervaringen delen? Neem dan contact op met:

Grazyna Cloose (Projectleider MySchoolCoach Jonge Mantelzorgers)
Telefoon: 0614434927
gcloose@dock.nl
Fatima Jaouni (Sociaal werker Doras)
Telefoon: 020 2359 522
f.jaouni@doras.nl

 

 

Meehelpen in de buurt?

Buurtgenoten kunnen elkaar altijd een handje helpen.

DOCK is altijd op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die kunnen helpen in de buurt. Dat kan bij van alles zijn: van boodschappen doen voor iemand, helpen bij het ordenen van de administratie tot het geven van computercursussen. Alle soorten vrijwilligers zijn van harte welkom.

Lees verder  

Ik wil mijn hulp aanbieden