‘Met elkaar in gesprek gaan is altijd de eerste stap’

04-07-2017

Pieter Wilbrink, coördinator woonoverlast Gemeente Rotterdam over inzet Buurtbemiddeling

 

Wat te doen bij lastige buren?

Als er veel mensen bij elkaar wonen, leidt dat soms tot kleine ergernissen. Gelukkig
worden die vaak onderling opgelost. Maar in sommige gevallen lukt dit niet. En waar
klopt u dan aan? In gesprek met coördinator woonoverlast Pieter Wilbrink.

 

Woonoverlast, wat is dat precies?

Er is sprake van woonoverlast als een bewoner zich (regelmatig) zo gedraagt dat het woongenot van

omwonenden wordt vestoord. Dat kan van alles zijn. Van een luid tuingesprek op een lange zomer­

avond tot een rokende barbecue van de buren. Overlast gaat soms veel verder dan dit soort kleine

ongenoegens, weet Pieter Wilbrink, coördinator woonoverlast Kralingen – ­Crooswijk en Prins Alexander.

 

Eerst praten

Hij houdt in zijn gebieden de regie over de aanpak van wat heet ‘complexe woonoverlast’. In dat geval is

er sprake van meerdere of ernstige vormen van overlast, bijvoorbeeld bij verslavingsproblematiek. Bij de

aanpak ervan werkt hij samen met verschillende partners in de stad. Behalve andere afdelingen van de

gemeente zijn dat onder andere de politie, zorg­ en hulpverlening en de woningcorporaties. ‘Eén keer

per maand hebben we gezamenlijk overleg. Daarnaast heb ik vrijwel dagelijks contact met de ver­

schillende partijen.’ Pieters advies aan de Rotterdammers is om problemen niet uit de

hand te laten lopen, maar al in een vroeg stadium te gaan praten met de overlastgever. Op de gemeente­

lijke website www.rotterdam.nl/wonen­leven/woonoverlast staan tips over hoe u dit kunt aanpak­

ken. ‘Komt u er niet uit, of vindt u het lastig om het gesprek aan te gaan, dan kan Buurtbemiddeling

worden ingeschakeld.’ Buurtbemiddelaars zijn getrainde vrijwilligers die samen met u en de over­

lastgever helpen een oplossing te vinden. Meer informatie vindt u op www.dock.nl.

 

Bel de wijkagent

Als u een huurwoning heeft, kunt u bij overlast ook contact opnemen met de verhuurder. Vooral woning-­

corporaties hebben ervaring om op te treden bij woonoverlast. Is er sprake van een bedreiging of belediging, dan kunt u de wijkagent inschakelen. Deze is bereikbaar via 0900­8844. Dit nummer kunt u ook bellen bij acute overlast.

Heeft de overlastgever een koopwoning, en helpt inschakelen van Buurtbemiddeling niet, dan roept

de gemeente in langdurige overlastsituaties soms de hulp van een bemiddelaar in. Het merendeel van de meldingen

ontvangt Pieter vanuit de politie en wooncorporaties. Ook via het gemeentelijk informatienummer

14010 en het klachtenformulier op www.rotterdam.nl krijgt hij rechtstreeks klachten van bewoners binnen. ‘Die kan ik pas in behandeling nemen als ze zelf al zonder succes met de overlastgever hebben gesproken, al dan niet

met de hulp van Buurtbemiddeling. Met elkaar in gesprek gaan is altijd de eerste stap.’

Direct contact met het team woonoverlast? Mail naar woonoverlast@rotterdam.nl.

Artikel in Stadskrant Rotterdam, 14 juni 2017

 

Meehelpen in de buurt?

Buurtgenoten kunnen elkaar altijd een handje helpen.

DOCK is altijd op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die kunnen helpen in de buurt. Dat kan bij van alles zijn: van boodschappen doen voor iemand, helpen bij het ordenen van de administratie tot het geven van computercursussen. Alle soorten vrijwilligers zijn van harte welkom.

Lees verder  

Ik wil mijn hulp aanbieden