Informatieavond ‘Straattaal’

17-07-2017

In verschillende wijken in Amsterdam Noord ervaren buurtbewoners overlast van jongeren. Deze overlast wordt ervaren door o.a. achtergelaten afval, geluidsoverlast of door het lang blijven hangen in portieken. Veel buurtbewoners weten niet goed op welke manier ze hiermee om kunnen gaan. Vanuit het jongerenwerk merken we dat veel jongeren zich niet bewust zijn van het feit dat hun gedrag als overlast wordt ervaren. Ze begrijpen niet waarom buurtbewoners boos reageren of direct de politie bellen. Doordat beide groepen elkaar niet goed begrijpen ontstaan vaak conflicten. Jongeren reageren boos terug op de buurtbewoners, bewoners bellen de politie zonder eerst het gesprek aan te gaan waardoor de jongeren weer heftig op de politie reageren. Zo blijven de problemen bestaan. DOCK organiseert daarom samen met het stadsdeel een informatieve bijeenkomst waar bewoners en jongeren direct met elkaar in gesprek gaan.

Het programma
Het doel van deze informatieavond is vooral om buurtbewoners mee te nemen in het puberbrein. Waarom doen jongeren de dingen die ze doen? Wat zijn nou de typische kenmerken, hoe werkt het brein met groepsdruk en wat voor effect hebben hormonale veranderingen op het gedrag van jongeren?

Het tweede deel van het programma wordt met behulp van jongeren door middel van rollenspellen nagespeeld waar de buurtbewoners in de buurt last van hebben. Tijdens de rollenspelen wordt gekeken naar wat wel werkt, en wat kun je beter niet doen. In het beter niet doen zitten veel tips voor buurtbewoners hoe zij kunnen omgaan met lastige situaties.

Het mooie van de rollenspellen is dat de jongeren die meedoen, ook zelf echt de jongeren zijn die op straat hangen. Na zo’n avond spreken ze naar elkaar uit: “Ik wist echt niet dat de mensen er zoveel last van hadden”.  Jongeren gaan er pas over nadenken omdat de buurtbewoners hun zorgen delen en uiten dat ze bijvoorbeeld bepaalde angsten hebben. Een informatieavond als deze levert veel op voor de wijk. Wederzijds begrip en contact zorgt dus uiteindelijk voor minder overlast en daar hebben de buurtbewoners, de jongeren en de wijk enorm profijt van.

Meer weten?
Op 20 juli staat er nog een editie gepland. Met het stadsdeel wordt gekeken of er nog meer edities georganiseerd kunnen worden, de bewoners gaven aan in de middag graag een sessie te willen en de Vogelbuurt had ook interesse.

Meer informatie over het programma?
Neem contact op met Sabine, Afdelingsmanager Amsterdam Noord (skoenders@dock.nl)

 

 

Meehelpen in de buurt?

Buurtgenoten kunnen elkaar altijd een handje helpen.

DOCK is altijd op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die kunnen helpen in de buurt. Dat kan bij van alles zijn: van boodschappen doen voor iemand, helpen bij het ordenen van de administratie tot het geven van computercursussen. Alle soorten vrijwilligers zijn van harte welkom.

Lees verder  

Ik wil mijn hulp aanbieden