Formulieren invullen of een tegemoetkoming aanvragen?

18-09-2017

De formulierenbrigade helpt u graag!

Mevrouw Brouwer is moeder van twee schoolgaande kinderen en zij heeft een minimuminkomen. Een  kennis tipte haar dat zij een tegemoetkoming kon aanvragen voor schoolkosten voor haar kinderen. Het gaat om kosten voor bijvoorbeeld een schoolreisje, pennen, tekenmaterialen, schriften of voor culturele activiteiten die de school organiseert. Een week later zat mevrouw Brouwer bij een van de vrijwilligers van de Formulierenbrigade aan tafel. De formulierenbrigadier hielp haar met het aanvragen van de tegemoetkoming. Mevrouw Brouwer kon zo in een aantal schoolkosten voorzien.

Wilt u graag dat er iemand met u meekijkt bij het invullen van een formulier? Dat kan voor een tegemoetkoming schoolkosten maar ook bijvoorbeeld omdat u een chronische ziekte heeft of een handicap. Dan heeft u mogelijk recht op een tegemoetkoming voor de wettelijke eigen bijdrage van uw zorgverzekering, of een tegemoetkoming voor de eigen bijdrage van een Wmo-voorziening.
De hoogte van uw inkomen bepaalt of u voor een tegemoetkoming in aanmerking komt. De gemeente beoordeelt dit aan de hand van uw persoonlijke situatie en inkomen. (De aanvraag voor 2016 kunt u nog tot en met 31 oktober 2017 indienen.)

Formulierenbrigadiers
De deskundige vrijwilligers van de Formulierenbrigade, die onder andere in de bibliotheek hun spreekuur houden, helpen u graag met het invullen van formulieren. U kunt bij hen terecht met vragen en voor hulp bij het doen van aanvragen. De Sociaal Raadslieden van DOCK trainen de vrijwilligers en ondersteunen hen in hun werk.

Afspraak
Wilt u gebruik maken van de ondersteuning van de Formulierenbrigade van DOCK? Neem dan contact op met het Sociaal Wijkteam in uw buurt: https://www.sociaalwijkteamhaarlem.nl. Of bel rechtstreeks met DOCK Haarlem: 023-543 60 00

 

 

Meehelpen in de buurt?

Buurtgenoten kunnen elkaar altijd een handje helpen.

DOCK is altijd op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die kunnen helpen in de buurt. Dat kan bij van alles zijn: van boodschappen doen voor iemand, helpen bij het ordenen van de administratie tot het geven van computercursussen. Alle soorten vrijwilligers zijn van harte welkom.

Lees verder  

Ik wil mijn hulp aanbieden