Metamorfose De Witte Boei

02-10-2017

Afgelopen zomer is de renovatie van de Witte Boei gestart. Om bewoners mee te laten denken over de verbouwing zijn voorafgaand diverse bijeenkomsten in samenwerking met de gemeente Amsterdam georganiseerd om een uitvoerbaar plan te maken. In overleg met een architecte is de entree aangepakt, de keuken vernieuwd en is er een nieuwe ingang gemaakt. ‘Het buurthuis is nu een stuk opener en heeft een uitnodigend karakter. De drempel om binnen te stappen is verder verlaagd’, vertelt gebiedscoördinator Naima. ‘

Daarnaast hebben we een nieuwe ruimte gecreëerd waar speciale meidenactiviteiten zullen plaatsvinden.’ Niet alleen De Witte Boei is aangepakt, ook speeltuin Wittenburg is onder handen genomen. Deze speeltuin was gedateerd en verdiende aandacht. ‘Er zijn hier meer werkplekken gecreëerd, een multifunctionele activiteitenruimte en er komt een muziekstudio voor de jongeren’, legt Naima uit.

Een belangrijke plek voor velen

Alleenstaande ouders, tweeverdieners, ouderen, rijk en arm; Amsterdam Centrum-Oost kent een gemêleerd publiek. Het buurthuis De Witte Boei is voor velen van hen een belangrijke plek waar ze binnen kunnen wandelen voor vragen, hulp, een bakje koffie of een activiteit. ‘Bewoners hier in de buurt zijn erg betrokken, vertelt Naima. Ze organiseren hier bijvoorbeeld zelf een buurtoverleg of nemen regelmatig het initiatief om activiteiten te organiseren.’

Activiteiten op basis van behoefte

Het activiteitenaanbod van De Witte Boei sluit volledig aan bij de behoefte uit de buurt. De best bezochte activiteit?  Het Pluspunt, waar mensen met vragen rondom zorg, werk en vrije tijd wordt veel bezocht. Ook het Buurtrestaurant trekt bewoners, ze kunnen hier voor een klein bedrag een heerlijke driegangenmenu krijgen. Veelal ouderen, met een klein tot geen netwerk schuiven hier aan. Een ander soort activiteit is de ‘breiclub’, vertelt Naima. ‘Hier in Centrum-Oost is eenzaamheid een belangrijk thema. En door zo’n laagdrempelige activiteit komen de mensen binnen. Op deze manier leren ze elkaar kennen en worden ze aangesproken over wat ze kunnen. ‘Twee dames van de breiclub zijn laatst op eigen initiatief samen koffie gaan drinken. Dan denk ik: “Ja, dat zijn van die kleine dingen; daar doen we het voor”.’

Officiële opening

Woensdag 4 oktober om 16.30 wordt De Witte Boei officieel heropend, o.a. door Roeland Rengelink, lid van het Dagelijks Bestuur van stadsdeel Centrum. Op de dag zelf vinden diverse activiteiten plaats voor en door bewoners. U bent van harte welkom op de Kleine Wittenburgerstraat 201, Amsterdam.

Meehelpen in de buurt?

Buurtgenoten kunnen elkaar altijd een handje helpen.

DOCK is altijd op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die kunnen helpen in de buurt. Dat kan bij van alles zijn: van boodschappen doen voor iemand, helpen bij het ordenen van de administratie tot het geven van computercursussen. Alle soorten vrijwilligers zijn van harte welkom.

Lees verder  

Ik wil mijn hulp aanbieden