Activiteitenoverzicht DOCK Feijenoord tot 31 december 2017

04-12-2017

DOCK stopt per 1 januari 2018 in Feijenoord
Zoals bekend is de welzijnsopdracht in Feijenoord voor de periode 2018-2021 verleend aan Humanitas. De afgelopen jaren hebben wij de welzijnsopdracht in Feijenoord vol overgave en met passie en plezier uitgevoerd. Na de voor ons teleurstellende uitkomst van de aanbesteding hebben wij de knop algauw omgezet van teleurstelling naar trots. Want wij zijn trots op de prestaties die wij de afgelopen jaren hebben geleverd en de mooie resultaten die wij hebben geboekt. Wij zijn er trots op dat wij ons als team 100% (en soms zelfs een beetje meer) hebben ingezet voor de bewoners van Feijenoord. En bovenal zijn wij dankbaar voor de kans die wij hebben gekregen om Feijenoord leuker, liever en mooier te maken!

Tot het einde van dit jaar blijven wij ons gedreven inzetten voor de bewoners van Feijenoord. Daarna dragen wij het stokje over aan Humanitas. Helaas is het onontkoombaar dat de overdracht gevolgen heeft voor de invulling en uitvoering van onze dienstverlening. Onderstaand een overzicht met de gevolgen voor onze activiteiten:

Stop de Schulden

 • De schuldengroepen draaien tot half december met huidige klanten.
 • Er worden geen nieuwe klanten aangenomen.
 • Bestaande en nieuw aangemelde klanten zullen, indien zij daar toestemming voor verlenen, worden overgedragen aan Humanitas.

Bewonersinitiatieven

 • Tot half december ondersteunen we bestaande en nieuwe initiatieven.
 • De financiële afwikkeling wordt overgedragen aan wijkpartners. Wij nemen geen nieuwe initiatieven op ons, maar stemmen af met Opzoomer Mee en wijkpartners.
 • De lopende initiatieven worden aan het einde van het jaar overgedragen aan de nieuwe aanbieder.

Inloop Hilledijk

 • Het inloopspreekuur loopt door tot half december voor de eenvoudige vragen.
 • Bewoners met vragen met een langere doorlooptijd worden per 1 december doorverwezen naar de VraagWijzer.

Ambulant jongerenwerk

 • Het jongerenwerk is actief in de wijken tot het einde van het jaar bij overlastmeldingen in samenwerking met Directie Veilig.
 • Het jongerenwerk blijft actief betrokken bij overleggen in de aanloop naar de jaarwisseling en tijdens de jaarwisseling.

Activiteiten jongerenwerk

 • Lopende activiteiten worden voortgezet tot het einde van het jaar, hierbij een extra focus op de leeftijdscategorie 15 tot 23 jaar.
 • Er worden geen nieuwe structurele activiteiten opgestart.
 • Er worden geen geen jongeren meer geplaatst in het zakgeldproject.
 • Er worden geen nieuwe weerbaarheidstrainingen gestart.

Jongerencoaching

 • Alleen enkelvoudige vragen met een korte doorlooptijd worden opgepakt. Meervoudige vragen met langere doorlooptijd worden doorgezet naar het wijkteam.

Tegenprestatie

 • Er worden geen nieuwe overeenkomsten afgesloten.
 • Het collectieve aanbod (o.a. taal, bewegen, creatieve ateliers) loopt door tot half december met de bestaande groepen, er worden geen nieuwe groepen gestart.
 • Bewoners met een overeenkomst worden schriftelijk geïnformeerd dat deze aan het einde van het jaar afloopt.
 • De balies op donderdagochtend blijven tot half december geopend. Hulpvragen worden aangenomen en met toestemming doorgezet naar de nieuwe welzijnsaanbieder.

Vrijwilligers

 • Vrijwilligers worden met centrale en decentrale bijeenkomsten geïnformeerd over beëindiging contract en de mogelijkheid tot overname door de nieuwe aanbieder.
 • Vrijwilligers ontvangen een nieuwsbrief over de ontwikkelingen. In de nieuwsbrief worden tevens belangrijke en veel gestelde vragen van de vrijwilligers beantwoord.
 • Wij hopen dat onze vrijwilligers een nieuw plekje vinden bij Humanitas. Wij streven naar een warme overdracht.
 • Gegevensoverdracht vindt plaats indien een vrijwilliger een toestemmingsformulier invult en ondertekent.

Huizen van de Wijk

 • Wmo Radar draagt de Huizen van de Wijk zijn op 22 december 2017 over aan Humanitas, reeds geplande activiteiten vinden ook na deze datum doorgang.

Vragen over bovenstaand overzicht kunt u mailen naar aalkema@dock.nl 

Voor meer informatie over de invulling vanaf 2018 kunt u contact opnemen via welzijn@stichtinghumanitas.nl

Meehelpen in de buurt?

Buurtgenoten kunnen elkaar altijd een handje helpen.

DOCK is altijd op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die kunnen helpen in de buurt. Dat kan bij van alles zijn: van boodschappen doen voor iemand, helpen bij het ordenen van de administratie tot het geven van computercursussen. Alle soorten vrijwilligers zijn van harte welkom.

Lees verder  

Ik wil mijn hulp aanbieden