Jongerencoaches geven voorlichting op basisscholen

04-12-2017

Voorlichting over veiligheid op De Arentschool

Pesten, intolerantie en onwenselijk gedrag komen steeds vaker voor en sommige kinderen voelen zich hierdoor minder veilig op school en in de wijk. De Arentschool, politie en DOCK bundelen de komende periode hun krachten om de waarde ‘veiligheid’ onder de aandacht te brengen in Kralingen-West. De groepen 6 t/m 8 krijgen van professionals van DOCK voorlichting over de gevolgen van pesten en ander onwenselijk gedrag, voor henzelf en voor anderen. Ook leren ze elkaar te helpen. Zo wordt zowel de school als de eigen leefomgeving van de kinderen een stukje veiliger.

De eerste voorlichting heeft al plaatsgevonden waarbij bovengenoemde onderwerpen aan bod zijn gekomen. De kinderen  zijn actief aan de slag gegaan met het bedenken van regels en afspraken die de veiligheid vergroten. Deze afspraken en regels zijn vastgelegd in een convenant en DOCK heeft dit als beloning uitgereikt.

Wilt u meer weten over deze activiteit? Neem dan contact op met Sabah el Mourabit, jeugd- en jongerencoach,

06 – 42 22 15 83.

Voorlichting op De Vier Leeuwen samen met de politie

In Crooswijk geven jongerencoaches van DOCK samen met de politie voorlichting aan groep 7 en 8 van basisschool De Vier Leeuwen. De voorlichtingen gaan over thema’s als pesten, social media en vuurwerk en zijn altijd interactief. De leerlingen krijgen de mogelijkheid om vragen te stellen, om advies te vragen en om met elkaar in discussie te gaan. De jongerencoaches creëren een vertrouwde sfeer waarbij de kinderen naar elkaars mening en verhaal leren luisteren. De voorlichtingen gaan door tot en met december en de jongerencoaches kijken ernaar uit om dit werk op scholen in Kralingen-Crooswijk voort te zetten.

Wilt u meer informatie over deze voorlichting? Neem dan contact op met Mounir Boukhari, jeugd- en jongerencoach,

06 – 42 23 81 36.

Meehelpen in de buurt?

Buurtgenoten kunnen elkaar altijd een handje helpen.

DOCK is altijd op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die kunnen helpen in de buurt. Dat kan bij van alles zijn: van boodschappen doen voor iemand, helpen bij het ordenen van de administratie tot het geven van computercursussen. Alle soorten vrijwilligers zijn van harte welkom.

Lees verder  

Ik wil mijn hulp aanbieden