Ouders geen geld? Toch sporten voor kinderen van 4-17 jaar!

05-12-2017

Gezinnen die moeten rondkomen van een sociaal minimum; ze zijn er in alle wijken en ieder met een eigen verhaal. Het landelijke Jeugdsport- en Cultuurfonds draagt eraan bij dat kinderen uit deze gezinnen niet de dupe worden van het lage inkomen van hun ouders en ‘gewoon’ op een vereniging kunnen.

Voor opgroeiende kinderen is het natuurlijk van groot belang om ‘mee te doen’. Een club of vereniging brengt naast veel plezier natuurlijk ook bepaalde verantwoordelijkheden met zich mee die belangrijk kunnen zijn in het opgroeiproces. Op tijd komen, afspraken nakomen ten opzichte van andere teamgenoten, oftewel; discipline en leren samenspelen. Of dit nu binnen een voetbalteam is of in een orkest of dansgroep. Door het jeugdsport- en cultuurfonds is dit ook mogelijk voor kinderen van ouders die zo’n dergelijke sportvereniging of muziekles moeilijk of niet kunnen betalen.

Hoe werkt het?
Aanvragen via het fonds kunnen uitsluitend plaatsvinden via zogenoemde intermediairs. Deze tussenpersonen kunnen zich aanmelden via de website van het jeugdsportfonds.

De intermediair is werkzaam binnen school, sportclub of anderzijds binnen de sector zorg/welzijn, maar dient vooral direct in contact te staan met ouder/ kind binnen het aanvragende gezin. Meestal is het een ouder, maar soms ook het kind zelf dat aanklopt voor ondersteuning bij een aanvraag. De intake wordt bij regel gedaan in aanwezigheid van minimaal één van de ouders/ verzorgers. Als check dient er een inkomensverklaring zoals bankafschrift of loonstrook te worden meegenomen. Dit vormt het bewijsstuk dat de ouders daadwerkelijk op of rond een sociaal minimum leven.

Er wordt een online aanvraag ingediend en vervolgens krijgt de intermediair meestal binnen 3 a 4 werkdagen een goed- of afkeuring van de aanvraag. Betalingen verlopen uitsluitend van het fonds naar de club of vereniging zelf. De intermediair of ouder(s) krijgen nooit geld gestort. Een prima werkwijze van het jeugdsportfonds waardoor het geld altijd terecht komt waar het hoort.

Voorwaarden

  • Het jeugdsport- en cultuurfonds is een landelijk fonds, maar heeft per gemeente een eigen uitwerking; in Rotterdam wordt uitsluitend de contributie van een club of vereniging vergoed. Kleding, schoenen of attributen zoals een muziekinstrument worden niet vergoed.
  • Deelnemende verenigingen of clubs mogen geen winstoogmerk hebben. Verzoeken voor lidmaatschap aan een commerciële sportschool worden niet gehonoreerd.
  • Aanvragen worden uitsluitend op voorhand gedaan; ouders kunnen dus niet hun kind lid maken van een vereniging en achteraf een rekening indienen.
  • Het fonds vraagt tussentijds aan de intermediair of het kind nog sport/ deelneemt aan cultuur. Deelname aan het fonds dient jaarlijks opnieuw te worden aangevraagd door de intermediair.
  • Het fonds maakt niet actief reclame. De meeste aanmeldingen gebeuren doordat een intermediair signaleert dat er wel behoefte is aan lidmaatschap van een club, maar dat ouders financieel vastlopen. Op discrete wijze worden ouders dan gewezen op mogelijkheden van het fonds. Andersom weten ouders via mond-op-mond reclame de weg naar intermediairs te vinden.

Meer informatie
Neem voor meer informatie contact op met DOCK.

Meehelpen in de buurt?

Buurtgenoten kunnen elkaar altijd een handje helpen.

DOCK is altijd op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die kunnen helpen in de buurt. Dat kan bij van alles zijn: van boodschappen doen voor iemand, helpen bij het ordenen van de administratie tot het geven van computercursussen. Alle soorten vrijwilligers zijn van harte welkom.

Lees verder  

Ik wil mijn hulp aanbieden