Schoonmaken in De Banne

23-05-2018

De schoonmaakdag is door de kinderraad bedacht. In de Banne (speeltuin de Zeeslag) in Amsterdam- Noord, komen elke week een groep kinderen samen. Zij vormen samen de kinderraad. Elke week vergaderen zijn over belangrijke thema’s in de wijk. Dit gaat er erg officieel aan toe. Een van de kinderen is voorzitter en daarnaast is er ook een notulist aangewezen. De notulist en voorzitter zijn op een democratische manier verkozen. Ook andere keuzes worden door middel van stemmen besloten. Op deze manier leren de kinderen wat democratie is.

 

Waarom een schoonmaakdag?
De schoonmaakdag is een goed voorbeeld van een activiteit die door de kinderraad is bedacht. De kinderen hebben samen bedacht dat ze minder afval op straat willen. Zij vinden dat er in hun buurt te veel afval op straat ligt. Vanuit daar is het idee ontstaan om een schoonmaakdag te organiseren. Langzamerhand hebben de kinderen alles geregeld, zodat de schoonmaakdag morgen kan plaatsvinden. De kinderen hebben de gemeente gebeld voor schoonmaakartikelen (denk hierbij aan vuilniszakken en prikkers). Daarnaast hebben zij les over afval gehad.

Samenwerking
De Kinderraad is tot stand gekomen vanuit de PPO (Positief Pedagogische Omgeving), in Amsterdam- Noord. Het doel van de PPO is om kinderen actief in te zetten in hun wijk. Kinderen hebben namelijk veel ideeën en op deze manier kunnen zij geactiveerd worden om deze ideeën ook uit te voeren. Ouderbetrokkenheid is ook een belangrijk onderdeel binnen de PPO. Om alle activiteiten en ideeën te realiseren is er hulp van buitenaf nodig. Ouders of andere familie die een bijdrage kunnen leveren, is

 

Meehelpen in de buurt?

Buurtgenoten kunnen elkaar altijd een handje helpen.

DOCK is altijd op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die kunnen helpen in de buurt. Dat kan bij van alles zijn: van boodschappen doen voor iemand, helpen bij het ordenen van de administratie tot het geven van computercursussen. Alle soorten vrijwilligers zijn van harte welkom.

Lees verder  

Ik wil mijn hulp aanbieden