DOCK

Coronamaatregelen

dinsdag, april 14, 2020

Maatregelen Coronavirus in Utrecht 

Hier leest u de ontwikkelingen in de stad Utrecht in relatie tot de Corona-maatregelen: 

  • Sluiting buurtcentra en speeltuinen 
  • Samenwerking DOCK Utrecht en NIZU voor bundelen van hulpinitiatieven 
  • Aanvragen prepaid card in verband met toekenning uit het initiatievenfonds gemeente Utrecht 

(Update: 30 april 2020) 
Sluiting buurtcentra
DOCK Utrecht en de gemeente Utrecht overleggen nauw samen over de ontwikkelingen en het beleid voor Utrecht. De buurtcentra in Utrecht die DOCK met de gemeente beheert, sluiten tot en met 1 juni 2020. Wel blijven onze sociaal makelaars en sociaal beheerders bereikbaar voor het ondersteunen van bewoners, netwerken en buurtinitiatieven om elkaar te helpen. Ook zorgen we samen met het NIZU dat de hulpnetwerken van bewoners voor elkaar bekend zijn voor inwoners en professionals op nizu.nl/corona en via de infolijn informele zorg op tel. 030 236 17 45 (zie ook het bericht hieronder). 
 

  • Het Vastgoedloket van de Gemeente Utrecht heeft per 16 maart alle reserveringen in buurtcentra geannuleerd. 
  • De calamiteitendienst (exploitatie welzijn) van de Gemeente Utrecht, t: 06-426 276 22, blijft bereikbaar voor vragen. 
  • De locaties worden schoongemaakt volgens de op dit moment geldende richtlijnen. 

Sociaal makelaars blijven aan het werk en ondersteunen bewoners telefonisch of digitaal. 

Telefonisch contact met DOCK Utrecht 
Wij zijn op werkdagen van 9:00 – 17:00 uur telefonisch bereikbaar op nummer 088 – 855 5126. 

Corona-vraag & aanbod bij elkaar door bundelen van vrijwillige initiatieven 
NIZU en DOCK Utrecht bundelen krachten voor kwetsbare Utrechters 

Het Netwerk Informele Zorg Utrecht (NIZU), het netwerk van alle vrijwilligersorganisaties en DOCK Utrecht bundelen de krachten in verband met Corona. Om te zorgen dat vraag en aanbod van inwoners die hulp nodig hebben en de organisaties/bewonersinitiatieven die hulp bieden elkaar zo goed mogelijk kunnen vinden, lanceert NIZU de webpagina www.nizu.nl/corona. Dit initiatief is genomen door een enorme groei aan hulpaanbod en de behoefte aan overzicht op landelijke, stedelijk én buurtniveau in Utrecht. 

Telefoonnummer 

Er is een telefoonnummer dat door inwoners en professionals gebeld kan worden. Inwoners en professionals kunnen bellen naar 030 236 17 45 als ze ondersteuning willen bieden en niet weten waar ze die het beste kunnen vinden. 

NIZU, DOCK Utrecht en andere sociale organisaties in Utrecht hebben onderling veel contact om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de behoefte. In deze uitzonderlijke situatie maken beroepskrachten en bewoners gezamenlijk plannen om Utrecht haar prettige leefklimaat te laten behouden en verder te versterken. 

Website 
Kijk op  www.nizu.nl/corona, het Infopunt Informele Zorg is van maandag t/m vrijdag tussen 9.00 – 17.00 uur te bereiken via 030 236 17 45  (ma t/m vrij 9.00 – 17.00 uur) 

Prepaid card initiatievenfonds 
Voor bewoners die een aanvraag hebben toegekend gekregen bij het initiatievenfonds (Prepaid card) en hun pas nog niet hebben opgehaald; 

Het is tot en met 28 april tijdelijk niet mogelijk om de prepaid card af te halen op ons kantoor. Wij bewaren uw pas tot na 28 april. Mocht uw activiteit voor 28 april plaatsvinden dan kunt u via e-mail of telefoon contact opnemen met het wijkbureau van uw wijk om te kijken of uw activiteit naar een later moment verplaatst kan worden.