DOCK

Buurtcentra Utrecht

dinsdag, juni 2, 2020

Buurtcentra open onder voorwaarden

De buurtcentra in Utrecht zijn per 2 juni weer open. Een buurtcentrum bezoeken kan alleen op afspraak. Gelukkig zijn de buurtcentra wel weer door de buurt te gebruiken. Zo is het nodig dat iedereen in het buurtcentrum 1.5 meter afstand tot elkaar kan houden. Dit wordt met markeringen en borden aangegeven.
Door iedereen de ruimte te geven om voldoende afstand van elkaar te houden, kunnen er naast de medewerkers maximaal 30 bezoekers tegelijk aanwezig zijn.

Bezoekers kunnen alleen op afspraak naar binnen en groepen moeten van te voren een ruimte reserveren. Wel is het mogelijk aan te bellen voor een gesprek of het gebruik maken van de huiskamer wanneer er een sociaal makelaar of sociaal beheerder aanwezig is en het limiet van dertig bezoekers nog niet is bereikt.

De volgende activiteiten kunnen door een mogelijk risico voor de gezondheid nog niet in de buurtcentra plaatsvinden.

  • Alle vormen van sport en bewegen.
  • Alle vormen van yoga.
  • Alle vormen van muziek maken en zingen (tijdens bijvoorbeeld kerkdiensten en theater repetities mag niet gezongen worden).
  • Alle vormen van dans.

Voorwaarden voor het reserveren van een ruimte:

  1. Voor alle bezoekers van de Buurtcentra geldt de onderlinge afstand van 1.50 meter.    
  2. Alle buurtcentra hebben een veilige looproute om de 1.50 meter te kunnen handhaven, deze route wordt d.m.v. pijlen, strepen borden e.d. aangegeven.
  3. De inrichting van de Buurtcentra en het aantal personen binnen een activiteitenruimte wordt verminderd zodat de 1,5 meter in acht kan worden genomen. We hanteren de ruimtelijk norm van minimaal 6 m2 per persoon met een maximum van 30 personen per buurtcentrum of anderszins rondom multifunctionele gebouwen per functie en per zaal.
  4. Het buurtcentrum kan alleen gebruikt worden door groepen die gereserveerd of een afspraak hebben. Wel is de mogelijkheid tot aanbellen voor een gesprek of gebruik van de huiskamer op voorwaarde dat een sociaal makelaar of sociaal beheerder aanwezig is. 
  5. We gaan werken vanuit het principe “Intelligente Lock down” zoals het Kabinet dit beoogt met gedeelde verantwoordelijkheden tussen samenleving en overheid, in dit geval met de gebruikers samen. Dat betekent dat de Gemeente Utrecht actieve bewoners de ruimte, maar ook verantwoordelijkheid wil geven om binnen deze voorwaarden gebruik te maken van Buurtcentra. 
  6. De volgende activiteiten kunnen per 2/ 3 juni nog geen gebruik maken van de Buurtcentra omdat ze mogelijk een risico voor de volksgezondheid vormen:  

Sport en beweegactiviteiten
-Muziek maken, koren en samenzang
-Dans

Deze uitsluitingen gelden zowel voor kinderen als voor volwassenen

Op dit moment is het nog niet mogelijk extra ruimte te reserveren vanwege de maximaal 30 bezoekers per buurtcentra. Uiteraard volgen wij de landelijke ontwikkelen en zodra het RIVM de regels versoepelt, kunt u eventueel wel gebruik maken van extra ruimtes. Overleg daarover met onze sociaal beheerders of het Vastgoedloket.  

Let wel: deze voorwaarden hebben betrekking op de periode van 2 juni t/m 31 juli. Voor de periode vanaf 1 augustus krijgen huurders van ruimtes (mogelijk) een apart voorstel in verband met de seizoensplanning.

Wij kijken er naar uit om u en uw bezoekers weer snel te mogen ontvangen in het buurtcentrum.