DOCK

Huis van de Wijk de Zevensprong gaat langzaam open.

maandag, juli 20, 2020

Vanaf 1 juli mogen de Huizen van de Wijk tot 1 september weer een klein beetje meer open. Zo ook De Zevensprong. Maar daar gelden wel de volgende regels:

 • Er mogen maximaal 100 personen in het gebouw, maar die moeten wel 1,5 meter afstand tot elkaar houden. In de praktijk betekent dat wij slechts een fractie van dat aantal personen kunnen toelaten en dat we per ruimte een beperkt aantal personen kunnen toelaten. Omdat anders de aanwezige bewoners zich niet in het gebouw kunnen bewegen. Hierdoor kunnen er slechts activiteiten met een klein aantal personen worden opgestart.
 • Bewoners moeten zich aanmelden voor de activiteiten. Er is geen vrije inloop van bewoners toegestaan! Bewoners mogen wel koffie en thee komen drinken als zij zich van tevoren maar aanmelden.
 • Er mogen weer sportactiviteiten voor volwassenen in het gebouw worden gehouden, mits op 1,5 meter.
 • Kinderen (tot 18 jaar) mogen vrij rondlopen in het gebouw, maar ook zij moeten 1,5 meter afstand houden tot volwassenen! Hierdoor zijn de mogelijkheden om activiteiten voor kinderen en volwassenen samen te organiseren nog beperkt.
 • Er mogen ook activiteiten in de avonduren georganiseerd worden door andere organisaties/externe partijen mits zij zich aan de regels van het Huis houden en aan de 1,5 meter afstand.

Op dit moment worden de volgende activiteiten in de Zevensprong uitgevoerd:

 • Een administratief spreekuur 2x per week met vooraf aan melden
 • Een taalles voor een kleine groep
 • Individuele gesprekken van DOCK medewerkers met bewoners
 • Af en toe koffiedrinken en bijeenkomen van DOCK medewerkers met vrijwilligers
 • Voorbereiding activiteiten door DOCK medewerkers buiten De Zevensprong
 • Muziekvereniging DES oefent weer 1x per week op donderdagavond
 • DOCK medewerkers houden (vaak telefonisch) contact met bewoners

Er wordt ook hard gewerkt aan activiteiten na 1 september wanneer wij misschien helemaal open mogen gaan. Of dicht gaan het coronavirus weer de kop op steekt.

De zomervakantie is begonnen. Veel bewoners blijven thuis of in eigen land.

Wij wensen iedereen veel ontspanning en rust en hou je aan de richtlijnen van het RIVM.