DOCK

School nodig bij hulp jongeren

dinsdag, augustus 4, 2020

“In 2019 heeft DOCK samen met andere jongerenwerkorganisaties uit Amsterdam en de gemeente Amsterdam een visie op papier gezet over de huidige problematiek op het gebied van jeugd en de thema’s die komende jaren veel aandacht verdienen. Het thema jongerenwerk & onderwijs is een thema dat terugkomt in het programma van de gemeente ‘Positief perspectief: weerbaar opgroeien in Amsterdam. DOCK heeft de rol gekregen als trekker om dit thema Amsterdam breed op te pakken. Gezien DOCK al een pilot had lopen in West op het Marcanti college, was dit voor ons de kans om samen met de andere jongerenwerkorganisaties onze krachten te bundelen en een propositie te schrijven om aan te geven op wat voor manier jongerenwerk en vo-scholen elkaar kunnen versterken.” Dat is gelukt, aldus Sarah Limburg, beleidsmedewerker innovatie en kwaliteit bij DOCK Amstel & Zaan. In dit interview vertelt ze meer over de totstandkoming.

Bruggen slaan
‘Ik geloof in de kracht van wij samen. Je zag dat er in Amsterdam diverse pilots en projecten liepen gericht op het versterken van onderwijs en het jongerenwerk. Er gebeurt al ontzettend veel; maar hoe maken we hier samen een duurzaam proces van? Met deze gedachtegang zijn we gaan werken aan het voorstel ‘Jongerenwerk in school’. Van elkaar leren en eenduidiger werken zal een grote meerwaarde hebben voor de effectiviteit van het jongerenwerk in school. Jongerenwerkers kennen de jongeren van straat, kennen hun thuissituatie en hun ouders. Dit maakt dat zij een completer beeld hebben van de jongeren. Dit is één van meerdere werkzame elementen als het gaat om het verminderen van schoolverzuim en het verbeteren van een veilig schoolklimaat. Doordat de jongerenwerkorganisaties gaan samenwerken aan deze opgave, zetten we de kennis en ervaring in van alle jongerenwerk partners. Zo kunnen we echt bruggen slaan en impact maken. Hoe we dat willen doen staat uitgebreid beschreven in dit document: 

Goed ontvangen
‘De propositie is door ons en onze partners ruim verspreid in het netwerk. Tevens is het voorstel gestuurd naar de vo- scholen in Amsterdam. Ongeveer 10 tot 15 scholen hebben reeds aangegeven interesse te hebben in een samenwerking. We verwachten een toename in het nieuwe schooljaar. De samenwerking tussen het jongerenwerk en de school komt niet zomaar tot stand. Jongerenwerkers moeten zich aanpassen, laten zien wat ze in huis hebben en vertrouwen kweken. Maar dat is het meer dan waard. Wanneer we intensief samenwerken kunnen we (kwetsbare) jongeren sneller op de juiste plek brengen en het huidige klimaat positief veranderen. Dat geldt niet alleen voor Amsterdamse jongeren en scholen, maar voor heel Nederland.”

Meer weten? 
Voorbeelden uit de praktijk aandragen? Of wil je meer weten over de totstandkoming van de propositie? Neem dan contact op met onze DOCK collega Sarah beleidsmedewerker innovatie & kwaliteit DOCK Amstel & Zaan via Slimburg@dock.nl . Heb je inhoudelijke vragen? Stuur dan een e-mail naar manger Jona Huppes jhuppes@dock.nl