DOCK

DOCK Haarlem en Haarlem Effect verder als alliantie

dinsdag, september 1, 2020

‘Ten tijde van een crisis is het belangrijk niet egoistisch te zijn’, sprak Ilja Leonard Pfeiffer op televisie tijdens Zomergasten op 23 augustus 2020. Verbinding tussen bewoners, hulpvaardige vrijwilligers en initiatieven van sociale ondernemers blijkt van groot belang in deze coronatijd. Bewoners en professionals bedachten allerlei nieuwe initiatieven om contact te houden met kwetsbare bewoners en hen waar mogelijk te ondersteunen.

Onderzoek
In die eerste coronamaanden van maart tot juni 2020, voerden we samen met onze partner en welzijnsorganisatie Haarlem Effect, een onderzoek uit naar de vraag hoe wij onze krachten nog meer, en nog beter, kunnen bundelen in Haarlem. En welke intensieve samenwerkingsvorm het beste past bij de belangrijke opgaven voor welzijn: toenemende eenzaamheid, sociale cohesie in kwetsbare wijken, kansen en perspectieven voor de jeugd en de maatschappelijke participatie van (kwetsbare) inwoners.

Sterke sociale basis
Belangrijke informatie in het onderzoek kwam van 100 bewonersorganisaties, welzijn, zorg- en ketenpartners, sociaal ondernemers en tientallen medewerkers.

Iedereen is het erover eens dat dat het bundelen van de krachten tussen Haarlem Effect en DOCK Haarlem de komende jaren een sterke basis vormt voor het welzijnswerk in Haarlem. Onze ambitie is om dat sámen met partners, inwoners en initiatieven in de stad verder te ontwikkelen. Om met elkaar te werken aan een dynamische stad waarin talenten en kansen van mensen worden benut, waar iedereen perspectieven heeft en zoveel mogelijk mee kan doen.

Subsidieaanvraag sociale basis 2021
DOCK Haarlem en Haarlem Effect gaan met elkaar een alliantie vormen. Begin september dienen zij samen de subsidie-aanvraag in bij de gemeente Haarlem voor de sociale basis 2021.

Samen Sterker in de sociale basis in Haarlem is de titel van het onderzoeksrapport. Dit is in het bezit van de gemeente Haarlem.
De samenvatting van het eindrapport vind je hier.