DOCK

Nieuw directieteam DOCK

dinsdag, september 15, 2020

DOCK, landelijke aanbieder van sociaal werk, actief in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Haarlem, Zandvoort, Zaanstad, Schiedam en Hellevoetsluis, heeft een nieuw directieteam. Passend bij de nieuwe ambities en organisatieontwikkeling.

Ambities
Eind 2019 is heeft DOCK een omvattend en meerjarig veranderingsproces ingezet. Op de fundamenten van het huidige DOCK werkt de organisatie de komende tijd aan verschillende strategische opgaves die de marktpositie van DOCK voor de toekomst borgt. Het gaat daarbij om doorontwikkeling en herijking van onze kernactiviteiten (Ons Verhaal), het doorvoeren van een stevige digitale agenda (DOCK Digitaal) en het daarbij passend inrichten van de organisatie (Nieuw Organiseren). De strategie en beleid voor 2020-2021 is hier terug te lezen.

Korte lijnen, slagvaardige teams en meer eenheid
In het voorjaar van 2020 zijn zowel in Rotterdam als in Utrecht de functies van regiodirecteur vacant gekomen. Om de continuïteit van DOCK en het veranderproces te waarborgen is besloten als eerste te komen tot de inrichting van een nieuwe directie die past bij de ambities van DOCK. Naast de bestuurder – René Verkuylen – bestaat het directieteam uit twee nieuwe directiefuncties: de directeur dienstverlening – Godfried Lambriex – en de directeur bedrijfsvoering – Jos van Nunen. De functie van regiodirecteur komt daarmee te vervallen. Twee leden van het nieuwe directieteam nemen het strategisch account voor de gemeenten voor hun rekening: René Verkuylen doet dat voor Utrecht, Rotterdam, Schiedam en Hellevoetsluis. Godfried Lambriex richt zich op Amsterdam, Zaanstad, Haarlem en Zandvoort.

In de lijn van ons nieuwe organisatiemodel draagt het nieuwe directieteam bij aan meer eenheid, een directere verbinding tussen de strategie en slagvaardige teams in de uitvoering en een focus op gezamenlijke opgaven.

In het veranderingsproces is DOCK in gesprek gegaan met diverse stakeholders uit alle steden. Door de partners te informeren over wat speelt, te bevragen op wat zij van belang vinden en vooral te betrekken bij de koers, is deze dialoog voor grote meerwaarde voor de ontwikkeling van DOCK. DOCK zal deze gesprekken daarom blijven voeren.