DOCK

DOCK blijft actief in Amsterdam

vrijdag, november 6, 2020

Onze sociaal werkers en jongerenwerkers werken gewoon door en doen zoveel mogelijk hun best om in contact te blijven met je. Door gesprekken op straat, telefonisch en online.

Onze locaties
Onze wijkcentra en jongerenlocaties zijn gesloten voor alle groepsbijeenkomsten vanaf woensdagavond 4 november 22.00 uur tot en met woensdag 18 november 2020. Open inloop en groepsbijeenkomsten zijn helaas niet meer toegestaan in deze periode.

Uitzonderingen:
Voor de volgende activiteiten mogen we een uitzondering maken:

 • Dagbesteding op een vooraf afgesproken tijdstip, voor kwetsbaren die zich vooraf hebben aangemeld.
 • Georganiseerde kinder- en jongerenwerkactiviteiten tot en met 17 jaar: op inschrijving, géén inloop. Maximaal 2 begeleiders, géén ouders.
 • Afspraken met individuele bewoners mogen wel zowel voor medewerkers van DOCK als andere partners;
 • Uitgifte van voedselpakketten is toegestaan;
 • Het bereiden van maaltijden incl. afhalen of bezorgen is ook toegestaan;
 • Buitenactiviteiten alleen voor maximaal 2 personen;
 • Activiteiten voor kinderen mogen wel, indien bewegingen vanwege brengen en halen van kinderen door ouders tot een minimum worden beperkt.
 • Vervoer personen alleen 1 op 1 mogelijk indien dit noodzakelijk is.
 • Halen en brengen van kinderen door ouders toe te staan tot aan de voordeur.

Kinderen en jongeren

 • Voorschoolse activiteiten, BSO en PSZ blijven toegestaan.
 • Naschoolse activiteiten blijven doorgaan.
 • Activiteiten voor kinderen en jongeren tot en met 17 jaar kunnen ook doorgaan.
 • Idem vanaf 18 jaar.

Op voorwaarde dat:

Voorwaarden waaronder alle (groeps-)activiteiten wel doorgang kunnen vinden:

 • Toepassing van de basispreventiemaatregelen bij alle activiteiten
 • Activiteiten gaan door als:
  • er sprake is van een vooraf afgesproken tijdstip voor de activiteit;
  • er een vaste groepssamenstelling is;
  • de namen van deelnemers van activiteiten (vooraf) bekend zijn;
  • de groepsgrootte niet boven de 30 personen is;
  • er alleen koffie en thee geschonken wordt.
 • Voor het afhalen of bezorgen van voedselpakketten alleen bezorgen met:
  • 1,5 meter afstand houden;
  • Maaltijden of pakketten voor de deur zetten (niet overhandigen);
  • Mondkapje dragen
  • Bij het afhalen van maaltijden bewoners bij de deur te woord te staan
  • Maaltijden of pakketten bij de deur te overhandigen.  

We blijven in contact!
Juist in deze tijd vinden we het belangrijk om elkaar te kunnen blijven ontmoeten. DOCK collega’s uit Amsterdam hopen er zo snel mogelijk er weer te kunnen zijn voor iedereen die dat nodig heeft. Digitaal blijven wij goed bereikbaar. Je kunt altijd bellen, of een appje sturen. Zoals je bent gewend van ons. Op deze pagina vind je al onze contactgegevens per werkgebied en hier een overzicht van al onze locaties in Amsterdam.