DOCK

Jongeren sneller in beweging krijgen

dinsdag, november 17, 2020

Onderzoek Sportnetwerk Amsterdam – Noord en levensstijl jongeren

Namens DOCK doet jongerencoördinator sport Robin Meerhoff en stagiaires Sport, Management & Ondernemen van de ALO onderzoek naar het sportnetwerk in Amsterdam-Noord met de focus op de wijk Oud-Noord. Dit hebben zij gedaan door in gesprek te gaan met alle partijen die betrokken zijn bij sportende jongeren tussen de 9 en 14 jaar. Daarnaast is er gekeken naar de levensstijl van deze jongeren. Dit alles met het doel om te kijken of het huidige sportnetwerk geoptimaliseerd kan worden om zo jongeren sneller in beweging te krijgen.

Het huidige sportnetwerk
Wat duidelijk werd uit de gesprekken is dat er in Amsterdam-Noord voldoende sportaanbod is voor jongeren. Naast de sportverengingen kunnen jongeren ook meerdere naschoolse activiteiten volgen bij hun school of andere organisaties. Het aanbod is dus goed. Wat beter kan is zorgen dat iedereen op de hoogte is van dit sportaanbod. Vooral ouders weten niet goed waar ze terecht kunnen. Zij gaven aan dat een duidelijk overzicht van alle activiteiten en meer informatie vanuit school zou helpen. 

Het gebrek aan financiële middelen bij de ouders is een van de redenen dat jongeren onvoldoende bewegen. De meeste activiteiten worden gelukkig gratis aangeboden. Het is dan ook belangrijk om dit als sportaanbieder goed aan te geven. Daarnaast is veel promotie digitaal. Vanuit het ouder- en kindteam werd aangegeven dat dit voor sommige ouders lastig is. Het aanmeldproces voor ouders moet gebruiksvriendelijker zeggen zij. Daarnaast zal je als sportaanbieder ook mond op mond je activiteit moeten promoten.

Een andere reden dat ouders niet goed weten waar ze terecht kunnen is de taal. Niet alle ouders beheersen de Nederlandse taal even goed, dit maakt het erg lastig om via het internet op te zoek te gaan naar het sportaanbod.

Sportnetwerk scholen
De scholen zijn over het algemeen tevreden over hun persoonlijke netwerk. Ze werken samen met de gemeente en andere sportaanbieders. Deze samenwerking verloopt goed omdat er vaak één aanspreekpunt is wat zorgt voor overzicht en duidelijkheid. Wat nog beter kan is de samenwerking tussen de basisscholen en middelbare scholen. Deze is er op dit moment nog niet. Wanneer deze er wel zou zijn verloopt de overgang van de basisschool naar de middelbare school voor jongeren nog beter.

Een van de tips die de scholen gaven om meer jongeren in beweging te krijgen was het aanbieden van sportactiviteiten op school. Jongeren hoeven dan niet extra te reizen en sporten in een vertrouwde omgeving.

Ongezonde levensstijl
Uit onderzoek van de gemeente Amsterdam blijkt dat bijna 20% van de jongeren in Amsterdam overgewicht heeft. Daarnaast bewegen jongeren ook steeds minder. De oorzaken hiervan zijn social media, geld of de opvoeding.

Social media zorgt ervoor dat jongeren meer binnen zitten en minder bewegen. Ouders geven aan het lastig te vinden hun kinderen te stimuleren om meer naar buiten te gaan.

Wanneer jongeren een ongezonde levensstijl hebben, hebben ze dit vaak van huis uit meegekregen en zijn ze niet bewust van hun ongezonde levensstijl en de gevolgen. Voorlichtingen vanaf jongs af aan over een gezonde levensstijl voor zowel ouders als jongeren kan helpen om iedereen nog bewuster te maken.

Vervolg
Zowel op het gebied van de levensstijl als het sportnetwerk valt er veel te winnen bij de ouders. Vooral de informatievoorziening richting de ouders kan beter. De stagiaires uit Noord gaan samen met sport coördinator Robin Meerhoff kijken hoe dit het beste te kunnen doen om zo het sportnetwerk te optimaliseren en jongeren nog sneller in beweging te krijgen.