DOCK

Maatregelen corona buurtcentra Amsterdam

donderdag, januari 14, 2021

De coronamaatregelen van afgelopen 4 weken zijn verlengd tot en met dinsdag 9 februari. Onze wijkcentra blijven gedeeltelijk open. Alleen activiteiten die onder begeleiding plaatsvinden, en waarbij sprake is van registratie (geen vrije inloop), mogen doorgang vinden. Specifiek twee categorieën:

  1. Activiteiten binnen voor kwetsbare inwoners op bepaalde locaties (geen leeftijdsbeperking)
  2. Sportactiviteiten buiten voor alle jongeren tot en met 17 jaar

Wat mag er niet?

  • Een groot aantal locaties gaat voor het grote publiek dicht. Denk aan het zwembad, de bibliotheek (afhalen van boeken mag wel) en musea.
  • Buurthuizen deels gesloten: De buurthuizen zijn gesloten voor inloop van niet geregistreerde bezoekers.

Wat mag er wel?

  • Onderwijs – Scholen begeleiden kwetsbare kinderen. Net als in de eerste golf worden kwetsbare kinderen opgevangen op school, evenals kinderen van ouders in een cruciaal beroep. De geplande winterschoolprogramma’s, georganiseerd door scholen en bedoeld voor de meest kwetsbare leerlingen, vallen hieronder.
  • Sporten voor jongeren – Sporten voor kinderen en jongeren tot 18 jaar buiten in groepen mag nog steeds. Dus wedstrijdjes op een sportparken, Cruyff Court, en de door de Krajicek Foundation gefaciliteerde sportactiviteiten in de kerstvakantie kunnen daarmee doorgaan. Sportactiviteiten behorende tot preventief aanbod in binnen (sport)locaties, die vanwege de aard van de activiteit niet buiten kunnen plaatsvinden.
  • Reguliere activiteiten voor kwetsbaren – Activiteiten voor kwetsbare groepen in bibliotheken, zoals georganiseerde en besloten huiswerkbegeleiding, mag plaatsvinden.
  • Activiteiten in de kerstvakantie voor kwetsbare jongeren kunnen mogelijk doorgang vinden als zij zich registreren. Denk aan activiteiten die plaatsvinden in het kader van MidwinterMokum, dat specifiek gericht is op kwetsbare kinderen en jongeren, zoals een binnensportactiviteit, of een knutselmiddag of een kookworkshop.
  • Het reguliere preventieve aanbod voor kwetsbare kinderen en gezinnen kan wel doorgang vinden – op sommige plekken digitaal. Zeker op scholen, in buurthuizen of locaties van jongerenwerk en het OKT is het mogelijk om gericht groepstraining te vervolgen, als groep informatie en advies of begeleiding te ontvangen met in achtneming van alle beschermingsmaatregels en na een zorgvuldige afweging.
  • Zorg, begeleiding en ondersteuning voor kwetsbare inwoners loopt zoveel als mogelijk door; daar waar noodzakelijk in aangepaste vorm. Hierbij gaat het zowel om individuele begeleiding– in groepen op locatie. Daaronder valt ook de dienstverlening van het Ouder en Kindteam.