DOCK

Inzet van een sociaal werker in de huisartsenpraktijk bespaart op zorgkosten en levert zeer goed resultaat

dinsdag, maart 16, 2021 Tags: , ,

In Rotterdam Charlois maken drie gezondheidscentra en één huisartsenpraktijk gebruik van de inzet van een sociaal werker in de praktijk. Deze sociaal werker heeft een spreekuur om mensen te bedienen, die wel hulp nodig hebben, maar juist sociale hulp, en geen medische. De sociaal werker kan door het zelf opgebouwde netwerk, de patiënt snel en vakkundig doorverwijzen naar een partij die aan de slag kan met deze persoon. Zo is diegene sneller geholpen, met een warme doorverwijzing en zijn ook de kosten van de zorg hiermee tot een minimum beperkt. Een combinatie van zorg en welzijn, die vaker ingezet zou moeten worden?

Deze vraag laat zich snel beantwoorden. Bijna 400 klantcontacten zijn er geweest door drie gezondheidscentra in Charlois, in 2019 en 2020. Onlangs is een vierde praktijk aangesloten om deze dienst af te nemen. Zelfs corona heeft in 2020 een verdubbeling van de cijfers opgeleverd, ten opzichte van 2019 (126 in 2019 versus 260 klantcontacten in 2020).

Een huisarts van Carnissehuis Huisartsenpraktijken zegt hierover “de aanwezigheid van de sociaal werker van DOCK, in onze praktijk is waardevol. Het is laagdrempelig, wij ervaren een korte lijn, zij geeft goede hulp aan patiënten en daarmee leveren we samen adequatere zorg. Het is belangrijk dat zij bij ons in de praktijk zit, het is haalbaarder voor de patiënt (zij kennen de plek en ons pand), wij kunnen eenvoudig overleggen en het schept ook vertrouwen bij de patiënt dat deze sociaal werker in het pand aanwezig is”.  

Patiënten geven aan dat zij het makkelijker vinden om bij een onpartijdige “vreemde” hun verhaal te  doen, die veel gevoel heeft bij de aard van de problemen en de mogelijke oplossingen, dan dat zij bij de huisarts “klagen”.

Sociaal werker Liane Ferdinandus vult hierbij aan: “Het grote voordeel van de dienst “Welzijn-op-recept”, is dat de sociaal werker de verbindende schakel is, tussen de zorgvragen die bij de huisarts terecht komen en Welzijn. De zorgvragen waar patiënten mee komen, kunnen veelal beantwoord worden in de vaak onoverzichtelijke wereld van welzijn. Het betreft een aanvulling op de bestaande sociale dienstverlening. Je zorgt dat de patiënten warm worden doorverwezen naar zowel intern als extern aanbod. De hulpvraag is hierbij leidend. Je gaat samen met de patiënt op zoek naar de beste fit tussen vraag en aanbod.”

“Door de korte lijnen met de huisartsen, goede afstemming en door rapportage / overleg kan je voor de huisartsen goed zichtbaar maken, hoe we verschil we met elkaar kunnen maken om de hulpvragen van de patiënten op weg te helpen. Het geeft ontzettend veel voldoening dat je als sociaal werker als een spin in het web, snel kan schakelen met hulpdiensten om de hulpvragen van patiënten te beantwoorden, dan wel goed door te zetten.”

DOCK is voornemens om deze dienst verder uit te rollen bij meerdere huisartspraktijken, in wijken waar de multi-sociale problemen het hoogst zijn. “Het liefst bereiken we zoveel mogelijk kwetsbare wijkbewoners, dus ook de patiënten van de huisartsenparktijken in Charlois”, aldus Liane Ferdinandus van DOCK. Vraag van DOCK aan de beleidsmakers is dan ook, of er in de in de toekomst meer geld gereserveerd kan worden om meer welzijnswerkers te verbinden aan de huisartsenpraktijk om zo meer mensen te helpen, zonder dat de zorgkosten daarmee verder stijgen. Zo kan iedereen doen waar hij of zij goed in is, en leveren we een bijdrage aan een lagere belasting van de spreekuren van de huisartsen, omdat deze hulpvragen juist door Welzijn opgepakt kunnen worden.