DOCK

Samen zorgen voor ‘zachte landing’

maandag, oktober 11, 2021

Gemeenten, woningcorporaties en zorg- en welzijnsorganisaties, in Zuid Kennemerland en IJmond zetten zich samen in om mensen uit een bijzondere woonvoorziening of de daklozenopvang te huisvesten en te laten landen in de wijk. Op 7 oktober 2021 ondertekenden de 20 initiatiefnemers hiervoor het Convenant ‘Uitstroomregeling Pact’. Godfried Lambriex, directeur dienstverlening zette zijn handtekening namens DOCK Haarlem.


Mensen uit een woonvoorziening of daklozenopvang die toe zijn aan zelfstandig wonen, maken voortaan meer kans op een geschikte woning in een omgeving waar zij zich thuis kunnen voelen. Er komen maximaal 178 woningen per jaar beschikbaar. Met goede begeleiding voor de nieuwe bewoners en aandacht voor het prettig samenwonen met buurtgenoten.

Zachte landing
Minimaal een half jaar voordat zij verhuizen, maken nieuwe bewoners al kennis met de wijk en de mogelijke activiteiten. Dit helpt hen om er ‘zacht te kunnen landen’ en een eigen leven op te bouwen. Er is ondersteuning door de sociaal werkers en waar nodig is er support vanuit het Sociaal Wijkteam. De nieuwe bewoners krijgen woonbegeleiding vanaf de woningaanvraag tot en met de eerste twee jaar dat zij zelfstandig wonen.

Uitstromen of instromen?
Met het Convenant ‘Uitstroomregeling Pact’ voelen uitstromers zich sneller thuis, is er oog voor de wijken en werken organisaties zo goed mogelijk met elkaar samen. zijn. Als dat lukt worden uitstromers instromers!

Samen met
De samenwerkingsovereenkomst Uitstroomregeling Pact 2021 wordt uitgevoerd door:

Gemeenten: Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Heemskerk, Heemstede, Velsen en Zandvoort
Woningcorporaties: Brederode Wonen, Elan Wonen, Pré Wonen, Velison Wonen, Woonopmaat, Woningbedrijf Velsen en Ymere
Zorgorganisaties: HVO-Querido, Leger des Heils en RIBW Kennemerland/Amstelland en de Meerlanden
Welzijnsorganisaties: DOCK Haarlem en Welschapsocius
En met: Centrum Jeugd en Gezin Kennemerland