DOCK

Wat betekent armoede volgens kinderen?

vrijdag, december 24, 2021

Wat betekent armoede volgens  kinderen? en wat is de relatie met de Vreedzame school en wijk?

Kijk en luister naar een filmpje waar kinderen aan het woord zijn. Het filmpje is gemaakt voor de wereldarmoede dag op 17 Oktober 2021.

https://youtu.be/Vk9WdocV4Uw

Fatiha is een actieve ambassadeur voor Vreedzaam werken in Overvecht. Als deelnemer van de armoede coalitie is ze betrokken bij twee bijeenkomsten over armoede in oktober; kinderarmoede en onderwijs 12 oktober en de wereldarmoede dag op 17 oktober.  Ze vroeg mij, Petra Jongerius, sociaal makelaar jeugd, hoe kunnen we vreedzaam verbinden aan het gesprek over armoede en dat dan zichtbaar maken. ’Vreedzaam samenleven gaat over bij elkaar horen en elkaar helpen ook al zijn we allemaal anders’’. Wanneer ben je eigenlijk arm? Heeft het alleen met geld te maken? Nu lijkt het soms of we alleen kunnen helpen met eten of spullen uitdelen’’

We zochten samen naar een manier om kinderen een stem te geven. Dit is een belangrijk uitgangspunt van de Vreedzame school en wijk. We organiseerden een filosofisch gesprek met als centrale vragen; Wat is armoede? Hoe kan jij helpen? En wat heeft dit met de Vreedzame school en wijk te maken?

Onder leiding van filosofie docent Marthe Frederik gingen de kinderen van groep 7 van basisschool de Schakel in gesprek. De kinderen kregen vier foto’s te zien. ‘’Al deze mensen hebben geen geld op hun bankrekening. Leg de foto’s in de volgorde. Wie is het armst? ‘’De vrouw die in het wild leeft, heeft niks nodig; ze kan zelf voor eten zorgen. Maar de vrouw met de dure auto en mooie kleren kan haar spullen verkopen, dan heeft ze geld om eten te kopen’’. Ook de omgeving waarin je woont belangrijk is. De vrouw in de wildernis heeft een geweer en een tent. Ze kan haar eigen eten vinden en slapen. Ze is dus niet arm. Maar als ze in de stad zou leven dan is ze wel arm want daar heeft ze niks aan haar geweer.

Of is de monnik het minst arm? ‘’Iedereen vindt hem aardig daarom krijgt hij hulp en donaties van andere mensen’’. Als je vrienden hebt, ben je niet arm’’. Dus als je goede vrienden hebt ben je niet arm vraagt Marthe? De kinderen ontdekken dat het eigenlijk meer met helpen te maken heeft en niet persé met vrienden hebben.

Een volgende opdracht. Je mag iemand helpen die in armoede leeft.  Wat geef je?  Een glimlach, een opleiding, eten of geld? De kinderen bespreken in 2 tallen wat ze zouden doen. Een dilemma; help je nu met eten of met een opleiding voor de toekomst. Ya Marie, Efe, Maisa en Roman filosoferen samen door. Ze zijn het eens; leren is belangrijk. Als je nu goed leert, kan je werk vinden, geld verdienen en dan ben je niet arm.  Tot slot;  en wat heeft dit nu met Vreedzaam te maken?

Ya Marie: we zijn allemaal hetzelfde, we moeten elkaar helpen. Roman zegt: we luisteren naar elkaar.

Efe: vreedzaam is samen goed met elkaar omgaan,  samenwerken en samen studeren.  Dan gaat de armoede een beetje weg’’.

Fatiha vertelt de kinderen dat voor haar alles met elkaar te maken heeft. ‘’Ik begin met een glimlach, daarmee motiveer ik mensen een opleiding te doen waar ze werk mee kunnen vinden en geld verdienen. Daarna krijg ik de glimlach weer terug in de Vreedzame wijk Overvecht”

Fatiha is ook betrokken bij de armoede coalitie in Utrecht. Overal waar zij actief is, probeert ze de verbinding te leggen