DOCK

Dit doet DOCK in Vleuten de Meern

woensdag, februari 16, 2022

Sociaal Makelaar in beeld.

DOCK  is er voor jou als bewoner. Wij helpen je graag om actief aan de slag te gaan of samen dingen te organiseren. Samen met jou en andere wijkpartners maken we buurten levendiger. Onze sociaal makelaars en sociaal beheerders zijn bereikbaar voor het ondersteunen van bewoners, netwerken en buurtinitiatieven. Nog niet alle bewoners weten de weg te vinden naar ons.  Met dit bericht werken wij aan onze zichtbaarheid.   

Ik ben Bauke Spijkerman, 44 jaar en 15 jaar werkzaam als sociaal makelaar in de wijk Vleuten – De Meern. Sinds januari dit jaar werk ik 26 uur voor de wijk Vleuten waarin me voornamelijk bezig hou met de ondersteuning van bewonersinitiatieven en de samenwerking met organisaties in de wijk. Denk hierbij aan: Stichting JoU, wijkagent, Buurtteam, Woningcorporatie GroenWest en het Wijkservicecentrum. Daarnaast werk ik 10 uur als Ambassadeur voor de DOCK Academy in Utrecht vanuit deze rol zet ik mij in voor het leren en ontwikkelen voor mijn collega’s.  

Wat heeft de wijk Vleuten – De Meern een mooi netwerk aan bewoners waarmee ik als sociaal makelaar mag samenwerken. Zo werk ik samen met een aantal wijkbewoners die zich inzetten voor buurtcentrum De Schakel in de vorm van een stichting, De Schakelraad. Met hen bespreek ik hoe we tijdens de laatste lockdown bewoners kunnen ondersteunen bij vragen. 

 Maar we hebben ook een schat aan organisaties in de wijk. Kent uw bijvoorbeeld uw wijkagent, jongerenwerker, buurtteammedewerker, woonconsulent of wijkadviseur?  

Met deze organisaties werk ik samen in het present overleg. Ik ben voorzitter van dit overleg. Via dit overleg informeren we elkaar over de ontwikkelingen in de wijk. En 1 x per jaar gaan we gezamenlijk de wijk in en houden we een wijkschouw. Om op deze manier zichtbaar te zijn in de wijk en de locaties in de praktijk te zien.  

Tijdens het present overleg vertelt een jongerenwerker ons welke projecten er zijn gestart in de wijk voor de jeugd. De woonconsulent die ons informeert over nieuwe vragen of ontwikkelingen uit een wijk zoals bijvoorbeeld Haarzicht. De buurtmedewerker die iets deelt over nieuwe voorlichtingsbijeenkomsten. De wijkadviseur die kennis deelt over aangepaste speelplekken voor jeugd in de wijk. Of de wijkagent, die ons bijvoorbeeld kan voorlichten over de laatste trends rondom veiligheid. Denk aan jeugd, gebruik van lachgas, auto-inbraken etc.  

Naast dat we elkaar informeren, werken we ook samen. Een gezamenlijke aanpak noemen we dit. Zo kan het zijn dat dat de wijkadviseur bezig is met het ontwikkelen van speelplekken in de wijk. Tijdens deze fase worden wij vanuit DOCK  ook betrokken. Mijn collega van Jeugd en ik gaan in samenwerking met Stichting JOU dan in gesprek met de kinderen uit de wijk. Hoe kijken zij naar het ontwerp, hebben zij ideeën? Is de plek aantrekkelijk? Met de wijkagent wordt er gesproken over de veiligheid van de plek. Met een medewerker van GroenWest en met mij kan er gesproken worden hoe wijkbewoners naar het idee kijken. Soms wordt er een inspraakavond georganiseerd over het ontwerp en dan zijn alle partijen aanwezig en vaak ook bij de opening in de wijk.  

Maar ook bij overlast gevende situaties kan er een gezamenlijke aanpak tot stand komen. Zodat ieder vanuit zijn expertise een steentje kan bijdragen.  

De start van de Corona periode was een periode waarin we elkaar ook goed konden vinden. We hebben met elkaar de signalen uit de wijk kunnen delen en elkaar geïnformeerd over wijkinitiatieven die eenzaamheid verminderen. Op deze manier werken we aan een mooie en veilige wijk!  

Wilt u meer weten over uw wijk, iets (moois) delen of een initiatief starten? Van harte welkom op onze locaties van DOCK in Vleuten-De Meern. Mocht u een keer kennis willen maken of een vraag hebben? Ik ben bereikbaar op: 06-813 18426 of bspijkerman@dock.nl.