DOCK

Verlichting door community building

dinsdag, april 26, 2022

Het ging niet altijd even goed op de Muiderslotweg in Haarlem, daarom startte in het najaar van 2021 het project ‘Community Building Muiderslotweg’. Bewoners konden zich met ondersteuning van verschillende organisaties inzetten om de buurt te verbeteren en meer onderlinge verbinding te bewerkstelligen. Community builder Cecile Custers was in opdracht van DOCK Haarlem de aanjager. Dat community building voor ‘verlichting’ zorgt, daar weet bewoner Toni van Aerde (50 jaar) alles van. Toni woont nog maar net met haar gezin op de Muiderslotweg, maar heeft toch al mooie ervaringen met het bundelen van de krachten van bewoners en organisaties en Cecile in het bijzonder.

Toni vertelt: “Net nadat ik op de Muiderslotweg was komen wonen, werd er een vergadering georganiseerd met iemand van DOCK Haarlem, Ymere, het Sociaal Wijkteam en Spaarnelanden, de voorzitter van de wijkraad, enkele bewoners en andere betrokkenen. Tijdens deze bijeenkomst werden er meerdere ideeën geopperd om de straat te verbeteren waaronder meer groen (o.a. fruitbomen), schone straten (minder uitwerpselen van honden en vuil) en meer licht. Ik heb mij met name bezig gehouden met meer licht, omdat de steeg waar mijn voordeur aan grenst slecht verlicht was en het wijkgebouw waar ik op uitkijk een donker gat was.”

Cecile en Toni bij de wekelijkse koffiebijeenkomst op de Muiderslotweg

Meerdere stegen waren donker en meerdere bewoners zagen het graag anders: het effect van minimale verlichting gaf hen een onprettig en onveilig gevoel. Toni vervolgt: “Cecile Custers heeft als verbinder een grote rol gespeeld bij het bekendmaken van het gemis van goede verlichting bij de juiste partijen, het begeleiden van de te nemen acties, het uitnodigen van de partijen om verandering teweeg te brengen en het contact leggen met de bewoners. Als ‘buitenboordmotor’ voor ons initiatief. Inmiddels zijn de kapotte lampen vervangen bij het wijkgebouw en heb ik toestemming om zelf verlichting te plaatsen op het pand van Ymere. Ik wil Cecile hartelijk bedanken voor haar inzet en haar rol in deze ‘licht’ actie. Ze signaleert behoeften, luister naar je wensen en probeert te faciliteren. Haar bescheidenheid is zeer sierlijk en een plezier om mee samen te werken.”

Cecile heeft niet alleen op deze manier geholpen met ‘verlichting’. Het vliegwiel voor de community building zijn de wekelijkse koffiemomenten in de straat. Bij de eerste feestelijke samenkomst is er ook gelijk een buren appgroep opgezet. Nouri Sajai (69 jaar) woont al langer op de Muiderslotweg en geeft aan: “In eerste instantie heerste er onverschilligheid. Bewoners toonden weinig of geen belangstelling voor elkaar en voor de situaties binnen hun woonomgeving. Door de gesprekken tijdens de koffie ontmoetingen hebben de bewoners elkaar goed leren kennen. Daardoor blijkt dat iedereen heel aardig is, graag contact houdt en wil samenwerken om de situatie te verbeteren. Ik persoonlijk heb sindsdien ook veel contacten gemaakt. Het is erg fijn dat we elkaar nu helpen en veel interesse in elkaar tonen.”

Cecile, Toni en andere bewoners bij de koffiebijeenkomst

Nu de bewoners elkaar hebben gevonden, hebben zij zelf ook mooie initiatieven opgezet waardoor ze met elkaar in verbinding blijven en werken aan de sfeer van de straat. Nouri licht toe: “Er worden door de bewoners bijvoorbeeld activiteiten voor kinderen georganiseerd, zoals knutselen, tekenen en schilderen. Ook doen we veel op het gebied van groen, koken we voor elkaar en eten we dit gezamenlijk op in het Wijkgebouw en blijven we met elkaar in gesprek over wat er nodig is om onze straat nog verder te verbeteren. We zitten er bovenop en streven naar de allerbeste leefomgeving die schoon en groen is en waar alle bewoners, met name kinderen, zich gelukkig en veilig voelen.”