DOCK

Wijkproeverij

donderdag, april 7, 2022

Levensplezier voor ouderen vergroten
Wil je mee doen met het levensplezier voor ouderen vergroten ?
We nodigen medewerkers van wijkorganisaties, culturele instellingen, buurtinitiatieven en ieder ander die iets wil en kan betekenen van harte uit.